Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja wojewódzkiego programu "Cyberświadomi, Cyberbezpieczni"

Data publikacji 07.10.2019

Dziś odbyła się inauguracja wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. "Cyberświadomi, Cyberbezpieczni". Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz wspólnie z przedstawicielami partnerów programu podpisał list intencyjny o współpracy przy działaniach profilaktycznych kształtujących bezpieczeństwo w Internecie wśród dzieci i młodzieży.

Cyberprzemoc jako zjawisko utożsamiane z agresywnymi zachowaniami, przekazywanymi za pomocą technologii informacyjncyh i komunikacyjnych. Działania sprawców polega głównie na: prześladowaniu, zastraszaniu czy nękaniu. Wiele takich zachowań wyczerpuje znamiona wykroczeń i przestępstw, a także narusza dobra osobiste innych ludzi.

Aby przeciwdziałać takim zjawiskom policjanci podejmują inicjatywy mające na celu zapobieganie cyberprzemocy. Dziś na auli Wydziału Informatycznego Politechniki Białostockiej policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z przedstawicielami innych instytucji zainaugurowali wojewódzki program profilaktyczny pn. "Cyberświadomi, Cyberbezpieczni". Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz podpisał list intencyjny wraz z: Rektorem Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Lechem Dzienisem, Prorektorem ds. Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosławem Matwiejukiem, Podlaskim Kuartorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką, Prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" w Łomżay ks. dr Radosławem Kubłem, Dyrektorem "Drogi" Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodziezy i Dorosłych ETAP Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Panią Elżbietą Powichrowską, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Panią Marią Jolantą Ambrożej oraz Dyrektorem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku Panią Anną Zarębą.

Głównym celem programu jest ograniczenie cyberprzemocy poprzez zwiększenie świadomości odbiorców programu. Inicjatywa kierowana jest do dzieci i młodzieży oraz studentów z rejonu województwa podlaskiego, ich opiekunów, a także kadry pedagogicznej. Na inauguracji programu nie zabrakło również policjantów i profilaktyków z wszystkich komend miejskich i powiatowych województwa podlaskiego, którzy spotykając się z dziećmi i młodzieżą przestrzegają przed zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą.

 • Plakat policyjnych działań.
 • Prowadzący konferencję,.
 • Prowadzący program.
 • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Przemawia Komendant.
 • Przemawia generał.
 • Przemawia Rektor Politechniki.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Organizatorzy konferencji.
 • Slajd z prezentacji.
 • Policjant przy mównicy.
 • Uczestnicy konferencji.
Powrót na górę strony