Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że funkcjonuje w naszym kraju prawo o nazwie Kodeks wyborczy?

Data publikacji 09.10.2019

Czy wiesz, że funkcjonuje w naszym kraju prawo o nazwie Kodeks wyborczy?

Przepis ten napisany w formie ustawy reguluje nie tylko kwestie związane z przeprowadzaniem wyborów, ale zawiera także opis zachowań, za które można zostać ukaranym. Za niektóre zachowania opisane w Kodeksie wyborczym może spotkać kara nawet do 100 000 złotych. Przepis wprowadza na przykład kary za agitację w miejscach do tego nie przeznaczonych. Z karą finansową można się spotkać za umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Kara może także spotkać za umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód.

Kto w dniu wyborów wyniesie kartę do głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym naraża się na przestępstwo zagrożone karą nawet do dwóch lat więzienia. Podobna kara spotka osobę, która przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza osobom uprawnionym w ich czynnościach polegających na monitorowaniu lub dokumentowaniu procedur wyborczych.

Pamiętajmy, że wolne wybory są świętem demokracji, a za ich zakłócanie osoby winne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Warto zapoznać się z innymi przepisami dotyczącymi karalnych zachowań opisanych w Kodeksie wyborczym (Dział IX Przepisy karne).

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem "Wkrótce wybory do Sejmu i Senatu".

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony