Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 13.10.2023

Nasz Kolega aspirant Tomasz Skowronek zginął na służbie 10 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

ASPIRANT SKOWRONEK TOMASZASPIRANT  TOMASZ SKOWRONEK
ur. 1976 r. - zm. 2013 r.
Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

Służbę rozpoczął 21 grudnia 1998 r., na stanowisku aplikanta Komisariatu Policji w Lublinie.

W 1999 r. ukończył kurs podstawowy w ośrodku szkolenia Policji w Gdańsku. W latach 2004-2005 odbył szkolenie podstawowe w centrum szkolenia Policji w Legionowie, a w 2007 r., przeszkolenie specjalistyczne dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem służbowym. W 2010 r. był uczestnikiem kursu specjalistycznego z zakresu obsługi wideorejestratorów oraz tematyki wykroczeń. W 2011 r. doskonalił swoje umiejętności z zakresu technik kierowania samochodem osobowym, uczestnicząc w kursie specjalistycznym.

Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie, był dobrym, skutecznym, zdyscyplinowanym, sumiennym i odważnym policjantem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadził szkolenia z zakresu bezpiecznych zachowań na drodze dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie garnizonu lubelskiego, a także z zakresu bezpiecznej jazdy motocyklem służbowym dla policjantów. Za osiągane wyniki w służbie był wielokrotnie nagradzany przez przełożonych.

Dnia 13 października 2013 r., pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym na służbowym motocyklu, zderzył się z innym pojazdem, nieprawidłowo poruszającym się po drodze, którego kierowca świadczył usługi związane z przewozem osób. Aspirant Tomasz Skowronek zmarł na miejscu wypadku na skutek odniesionych obrażeń ciała.

(KGP/js)

Powrót na górę strony