Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz oraz Sekretarz Stanu w MSWiA Andrzej Brachmański

uczestniczyli w naradzie kadry kierowniczej Policji, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz oraz Sekretarz Stanu w MSWiA Andrzej Brachmański uczestniczyli w naradzie kadry kierowniczej Policji, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Było to pierwsze tego typu spotkanie, w którym uczestniczyli oprócz kierownictwa Komendy Głównej Policji również Komendanci Powiatowi i Miejscy oraz Dyrektorzy Biur KGP.
Podczas swojego wystąpienia Minister Ryszard Kalisz podkreślił, że istnieje konieczność dalszej przebudowy działania Policji. Zaznaczył, że Policja musi służyć społeczeństwu, być jego integralną częścią. Minister przypomniał, że obywatele oczekują, że Policja będzie tam, gdzie powstaje poczucie zagrożenia, więc obecność stróżów prawa w potencjalnie niebezpiecznych miejscach musi być stałym elementem działań policyjnych. Ich reakcja na potrzeby ludzi stanie się miernikiem wiarygodności policji.
Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder mówił o rosnącym poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu społeczeństwa do Policji.
Przedstawił także strategię rozwoju Policji na najbliższe 5 lat. Powiedział m.in., że zupełnie nowy będzie sposób doboru kandydatów do służby w Policji - "jasny i czytelny plan rozwoju zawodowego" będzie jedną z istotniejszych zmian jaką przewiduje plan rozwoju Policji na lata 2005-2010.

Powrót na górę strony