Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska delegacja na 88. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Santiago

Data publikacji 16.10.2019

W dniach 15-18 października 2019 roku stolica Chile, Santiago, gości uczestników 88. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Polską delegację reprezentuje Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak.

Zgromadzenie Ogólne Interpolu stanowi najwyższy organ decyzyjny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych. Podczas tego corocznego spotkania przedstawiciele Krajowych Biur Interpolu reprezentujących każde z 194 państw członkowskich spotykają się w celu omówienia kluczowych problemów oraz podjęcia decyzji istotnych w skali całej Organizacji.

Tegoroczne spotkanie jest okazją poddania pod dyskusję szeregu ważkich zagadnień, które zdefiniują profil aktywności i wyzwań podejmowanych przez Interpol w najbliższej przyszłości. Spośród nich na plan pierwszy wysuwa się kwestia aplikacji nowoczesnych technologii w służbie policji, położenie nacisku na wzmocnienie współpracy regionalnej, znaczenie procesu przetwarzania informacji w Systemie Informatycznym Interpolu, rozwój współpracy multilateralnej na rzecz globalnej polityki bezpieczeństwa.

Szczególnie istotnym punktem obrad z punktu widzenia krajów członkowskich Regionu Europy, jest kwestia zacieśnienia współpracy pomiędzy Interpolem a Unią Europejską. Dyskusja ta wpisuje się w szerszy kontekst tak zwanej interoperacyjności, czyli głębokiej integracji systemów informatycznych Interpolu i Unii Europejskiej w celu efektywnej wymiany informacji kryminalnej. Podczas spotkania uwyraźniona została wieloletnia współpraca Organizacji z Unią Europejską na polu zwalczania zagrożeń przestępczości transgranicznej oraz potrzeba jej usprawnienia poprzez wypracowanie spójnych ram prawnych wymiany informacji, pozostających w zgodzie tak z legislacją unijną, jak i wewnętrznymi procedurami Interpolu.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony