Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

18 października! Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Data publikacji 18.10.2019

Europejski dzień przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu obchodzony jest 18 października w całej Unii Europejskiej. W tym roku realizujemy już jego 11. edycję.

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu został ustanowiony celem uświadamiania społeczeństwa, jakie zagrożenia niesie ze sobą to przestępstwo. Handel ludźmi cechuje się różnorodnością form wykorzystania, transgranicznością, zróżnicowaniem stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudnymi, niejednokrotnie sprzecznymi emocjami ofiar. Wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej oraz organów władzy i ścigania. Ponadto, handel ludźmi jest przestępstwem ściśle związanym z ruchami migracyjnymi, jest więc zjawiskiem niezwykle dynamicznym, dotyczącym całego świata i wynika przede wszystkim z istnienia problemów i różnic natury społecznej, ekonomicznej czy kulturowej. Stając naprzeciw wyzwaniom, organy ścigania poszczególnych państw, w tym Policja polska zacieśniają współpracę w celu zwalczania tego procederu.

Geneza tego przestępstwa sięga starożytności – praktyk niewolniczych, czyli handlu służbą domową. Również w czasach starożytnych wojen jedną z oznak zwycięstwa było zamykanie w niewoli sprawnych do pracy ludzi z grupy przegranej. Współcześnie problem ten zalicza się do grupy przestępstw międzynarodowych, a zatem jest ścigany i karany na podstawie umów między poszczególnymi państwami.

Do podstawowych form handlu ludźmi zalicza się: handel dziećmi, handel kobietami, pracę przymusową, żebractwo oraz handel narządami.

Od 2009 roku Szkoła Policji w Pile również bierze aktywny udział w działaniach mających na celu zwalczanie tego typu przestępczości. To właśnie w tym roku odbył się pierwszy kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania handlu ludźmi. W trakcie szkoleń słuchacze nabywają wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu handlu ludźmi, omawiają istotę tego przestępstwa stypizowanego w kodeksie karnym wraz z przestępstwami powiązanymi, poznają elementy pracy operacyjnej oraz taktykę postępowania z ofiarami handlu ludźmi.

Do dnia dzisiejszego w trakcie 30 edycji szkolenia w Szkole Policji w Pile przeszkolonych zostało 545 słuchaczy z wszystkich garnizonów policyjnych kraju.

Czy wiesz, że:

  • niemal wszystkie kraje świata są dotknięte zjawiskiem handlu ludźmi;
  • 59% przypadków handlu ludźmi dotyczy wykorzystywania seksualnego, a 34% pracy przymusowej;
  • w latach 2012-2017 z pomocy skorzystało 1238 ofiar handlu ludźmi, w tym 549 z obywatelstwem Polskim;
  • ofiarami handlu ludźmi padają kobiety, mężczyźni oraz dzieci!

Szkoła Policji w Pile włączając się w Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu przygotowała film „NIE MILCZ”.

(Szkoła Policji w Pile)

Powrót na górę strony