Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Medal 70-lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Data publikacji 19.10.2019

Uroczystość z okazji jubileuszu krwiodawstwa na Lubelszczyźnie odbyła się wczoraj w Lublinie. Z tej okazji za zasługi w działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa przyznano wyróżnienia. Medal 70-lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc. Natomiast Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP w Lublinie otrzymał okolicznościową statuetkę.

Wczoraj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu krwiodawstwa na Lubelszczyźnie. W tym roku mija 70 lat od powstania Służby Krwi na Lubelszczyźnie. Rok 2019 obfitował w wydarzenia mające na celu podkreślenie wielkiej roli honorowych dawców krwi. Dzisiejsza uroczystość dopełniła jubileusz.

Podczas spotkania wręczono okolicznościowe medale 70-lecia krwiodawstwa na Lubelszczyźnie. Medale przyznane zostały 34 osobom. W dowód uznania za wieloletnie efektywne działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa na Lubelszczyźnie medal otrzymał  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.

Przyznany medal to forma podziękowania za wieloletnią współpracę z instytucjami i pracodawcami, która nieprzerwanie twa do dziś.  Świadczą o tym akcje poboru krwi organizowane w wielu zakładach pracy, w których powstawały kluby Dawców krwi.

Tak jest również w lubelskim garnizonie Policji. Klub Honorowych Dawców Krwi działa przy KWP w Lublinie od 2005 roku. Obecnie zrzesza około 40 członków, którzy systematycznie oddają swoja krew.

Idea honorowego krwiodawstwa przybrała szczególny charakter w tym roku, w przypadający jubileusz 100-rocznicy powołania Policji. Dlatego z tej okazji policyjni krwiodawcy, policjanci, pracownicy,  przedstawiciele innych służb oraz mieszkańcy zebrali ponad 100 litrów krwi.

Z kolei okolicznościwoa statuetka 70-lecia krwiodawstwa na Lubelszczyźnie trafiła wczoraj do Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWP w Lublinie. Wyróżnienie to odebrał jeden z członków Klubu - Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie nadkom. Marcin Turos.

(KWP w Lublinie / wsz)

  • Medal 70-lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
  • Medal 70-lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
Powrót na górę strony