Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji w Wisznicach

Data publikacji 22.10.2019

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Wisznicach. W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Sylwester Tułajew, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, przedstawiciele samorządów, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie insp. Robertem Szewcem. Sekretarz Stanu w MSWiA przekazał symboliczny klucz do nowego budynku komisariatu Komendantowi tej jednostki.

Wśród gości biorących udział w otwarciu nowej siedziby Komisariatu Policji w Wisznicach byli:  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew,  I Zastępca Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Dariusz Augustyniak, przedstawiciele samorządów, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzej Odyniec, przedstawiciele współpracujących z Policją służb mundurowych i instytucji, Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dragan, a także kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie – insp. Robertem Szewcem.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości. Przybyłych gości powitał Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej  mł. insp. Grzegorz Pietrusik.

Za olbrzymie zaangażowanie, życzliwość oraz wielopłaszczyznowe wsparcie komendant podziękował m.in. radnym gm. Wisznice a także Wójtowi gm. Wisznice Panu Piotrowi Draganowi.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew przekazał symboliczny klucz do nowego budynku Komisariatu Policji w Wisznicach Komendantowi tej jednostki - podinsp. Hubertowi Makarukowi. Policyjni kapelani dokonali poświęcenia komisariatu.

Oddawany dziś do użytku nowy budynek Komisariatu Policji  w Wisznicach to jednopiętrowy obiekt administracyjno-biurowy o łącznej powierzchni ponad 670 m2. Jego budowa rozpoczęła się w 2017 roku. Środki na sfinansowanie  budowy pochodziły ze środków budżetowych Policji, przyznanych w ramach Programu Modernizacji Policji. Budowę nowego obiektu wspomógł również Urząd Gminy Wisznice w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. Nieruchomość pod budowę nowego obiektu Policji oraz pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej przekazał Wójt gm. Wisznice. Łączna wartość inwestycji to około 5 mln zł.

W nowym budynku jednostki znajdują się pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi, siłownią, poczekalnią z węzłem sanitarnym, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników, kancelaria i składnica akt. Na działce znajduje się także budynek magazynowy oraz miejsca garażowe dla samochodów służbowych i miejsca postojowe dla interesantów i pracowników komisariatu.  Stan etatowy komisariatu to 28 funkcjonariuszy.

Do tej pory, komisariat mieścił się przy ul. Kościelnej, w lokalu wybudowanym w latach 30-tych XX wieku. Dla pracujących tam funkcjonariuszy oraz odwiedzających komisariat interesantów warunki lokalowe były bardzo trudne. Odparzone tynki, zagrzybienie i  zawilgocenie ścian, niedostateczna wentylacja pomieszczeń, czy  wyeksploatowana kotłownia węglowa powodowały, że budynek nie spełniał obowiązujących wymogów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Niewystarczająca ilość pomieszczeń biurowych, które dodatkowo występowały w mało funkcjonalnym układzie utrudniała pracę funkcjonariuszom. Ponadto na nieutwardzonej działce brakowało dostatecznej ilości miejsc parkingowych dla samochodów służbowych, pracowników i interesantów. Dzięki tej nowej inwestycji, od dziś warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników ulegną  znacznej poprawie. Przełoży się to z pewnością na poziom obsługi mieszkańców.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia. Głos zabrali zaproszeni goście.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew pogratulował tej pięknej siedziby nowego komisariatu dziękując wszystkim policjantom za pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców pow. bialskiego. Następnie odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, który skierował do funkcjonariuszy następujące słowa:"Bardzo dziękuję Tym z Państwa, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Wisznic oraz sąsiednich gmin. Realizujecie niezwykle odpowiedzialne zadania, które wymagają poświęceń i nie zawsze są łatwe. Cieszę się, że obywatele wysoko oceniają formację, która ma tak piękną i długa tradycję... Nadrzędnym celem policjantów była i jest troska o bezpieczeństwo obywateli. Nie zapominajcie o tym wykonując swoje codzienne obowiązki…”.

Policjantom pełniącym służbę w nowym budynku komisariatu, a także mieszkańcom gminy Wisznice i powiatu bialskiego pogratulował I Zastępca Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Dariusz Augustyniak. Jak powiedział komendant: "...rok 2019 jest szczególny nie tylko z powodu jubileuszu 100-rocznicy powołania Policji. Jest to dobry rok dla naszej formacji pod względem inwestycyjnym, bo prawie 100 całkiem nowych policyjnych obiektów powstało w tym roku".

"Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań, abyśmy mogli tu stać i otwierać ten nowoczesny budynek…” - powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc. Słowa podziękowania skierował szczególnie do Ministra Sylwestra Tułajewa, za to, że jest wielkim orędownikiem bezpieczeństwa na terenie województwa lubelskiego. Za wkład w budowę komisariatu komendant podziękował także przedstawicielom samorządów oraz służb współpracujących z Policją.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzej Odyniec życzył z kolei, by otwierany dziś nowy komisariat jak najdłużej posłużył pracującym w nim stróżom prawa. Z kolei Wójtowi gm. Wisznice podziękował za to, że w sposób właściwy rozumie, co oznacza bezpieczeństwo i czuje się również za nie odpowiedzialny.

Pan Piotr Dragan - Wójt Gminy Wisznice zapewnił wszystkich, że dzięki pracy funkcjonariuszy, mieszkańcy gminy czują się tu bezpiecznie. W imieniu swoim i całej społeczności pogratulował nowej siedziby komisariatu.

Zakończeniem uroczystości był wpis do Księgi Pamiątkowej.

(KWP w Lublinie / wsz)

 • grupa policjantów przed komisariatem policji
 • policjanci oraz zaproszeni goście na placu podczas uroczystości
 • poświęcenie budynku przez policyjnych kapelanów
 • przekazanie symbolicznego klucza przez ministra
 • przemówienie I Z-cy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka
 • przemówienie insp. Roberta Szewca
 • wystąpienie Wójta gminy Wisznice
 • przemówienie komendanta KMP w Białej Podlaskiej
 • zdjęcie symbolicznego klucza nowego posterunku
 • poczekalnia KP w Wisznicach
 • pomieszczenie dyżurnego
 • pomieszczenie biurowe
 • siłownia
 • dyżurka i policjant z interesantem
 • radiowozy policyjne
Powrót na górę strony