Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo seniorów – konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie

Data publikacji 24.10.2019

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się I Wojewódzka Konferencja „Bezpieczeństwo seniorów na terenie województwa podkarpackiego. Zagrożenia i podejmowane działania”. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie było pierwszym tego typu sympozjum skierowanym do podmiotów i wszelkich instytucji działających na rzecz osób starszych.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, zorganizował I Wojewódzką Konferencję pn.: „Bezpieczeństwo seniorów na terenie województwa podkarpackiego. Zagrożenia i podejmowane działania”. Konferencję patronatem honorowym objęli dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ks. Biskup Jan Wątroba - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Patronatem medialnym konferencję objęli TVP Oddział Rzeszów oraz Katolickie Radio Via.

Spotkanie rozpoczął mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który przywitał uczestników oraz przedstawił tematykę konferencji. Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie reprezentował mł. insp. Stanisław Sekuła - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W konferencji wzięli udział: Wojewodę Podkarpackiego reprezentowała Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowała Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącego Województwa Podkarpackiego reprezentował Jerzy Cypryś – Zastępca Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – Ks. Biskup Jan Wątroba, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec. W konferencji wzięli również udział funkcjonariusze Policji z terenu województwa podkarpackiego

Konferencję moderowała podinsp. Alina Pieniążek – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. Przedsięwzięcie skierowane zostało do podmiotów i instytucji działających w województwie podkarpackim na rzecz osób starszych.

W pierwszym wystąpieniu dr hab. Beata Szluz –  pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kolegium Nauk Społecznych, Instytutu Nauk Społecznych, Instytutu Nauk Socjologicznych, Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych przedstawiła temat „Czynniki społeczne wpływające na wiktymizację osób starszych”. Kolejnym prelegentem była Ewa Kloc – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która przedstawiła tematykę: „Zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych”. Następnie kom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie przedstawiła zagadnienie: „Realizacja procedury pn. Niebieskie Karty. Osoby starsze jako pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej w województwie podkarpackim”. W dalszej części Marcin Cioch – z Wydziału Prawno-Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie przedstawił temat: „Osoby starsze jako ofiary nieuczciwych praktyk konsumenckich”. Ostatnim prelegentem była Monika Bernat – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, która przedstawiła temat: „Przyjazny Samorząd – Rola Samorządu Województwa Podkarpackiego w systemie wsparcia osób starszych – dobre praktyki”.

Na koniec, w ramach panelu eksperckiego, zaproszeni goście przedstawili oferty działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa osób starszych.

Konferencję podsumował mł. insp. Piotr Kluz podkreślając, że bezpieczeństwo osób w podeszłym wieku jest jednym z priorytetowych zadań, nie tylko Policji, ale i wszystkich instytucji działających m.in. na rzecz osób starszych. Zamierzeniem konferencji było promowanie szeroko rozumianej profilaktyki, jak również zwrócenie uwagi i przypomnienie zadań, które prawnie i faktycznie spoczywają na różnych grupach społecznych i zawodowych wobec seniorów. Przesłaniem konferencji było również zwrócenie uwagi na potrzebę kształtowania świadomości, ale także na okazywanie wrażliwości i reagowanie na krzywdę osób starszych.

Konferencja została dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

 

 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów6
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy konferencji dot. bezpieczeństwa seniorów
 • uczestnicy
 • uczestnicy
 • uczestnicy
 • uczestnicy
 • uczestnicy
 • uczestnicy
 • uczestnicy
 • uczestnicy
Powrót na górę strony
Polska Policja