Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej podczas zawodów „Dzielnicowy Roku”

Narada naczelników komend wojewódzkich i stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencją oraz przedstawicieli szkół policyjnych odbywa się w Szkole Policji w Katowicach. Narada odbywa się w trakcie finału XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, w związku z czym wiodącym tematem jest problematyka realizacji zadań przez dzielnicowych – określanych również mianem policjantów pierwszego kontaktu. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotr Lubaszko.

W trakcie finału XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, których gospodarzem jest Szkoła Policji w Katowicach, tradycyjnie odbywa się narada służbowa naczelników komend wojewódzkich /Stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz przedstawicieli szkół policyjnych.

Policja jest organizacją nowoczesną, jednak bardzo ważnym elementem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania jest etos służby i tradycja.

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie powołania Policji, a jednocześnie 20-lecie Szkoły Policji w Katowicach. Oczywistym jest więc, iż w tak długim okresie, niektórzy z nas przechodzą w stan spoczynku. Dzisiejsza narada była okazją do pożegnania wieloletniego Kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach — inspektora w stanie spoczynku Dariusza Walczaka — organizatora większości edycji „Dzielnicowego Roku”, który co prawda odszedł z czynnej służby, jednak jak zapewnił w dalszym ciągu zawsze służy swoją wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniem.

Spotkanie moderowane przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotra Lubaszko, w zasadniczym obszarze dotyczy problematyki realizacji zadań przez dzielnicowych, w tym dokonanie oceny funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej za okres styczeń – wrzesień 2019 r. Doświadczeniami w tym zakresie podzielił się mł. insp. Radosław Wola Naczelnik Wydziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dzielnicowi stanowią jeden z trzech głównych filarów służących uspołecznianiu działań Policji. Poziom realizacji zadań w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań roboczo określanych programem „Dzielnicowy bliżej nas” omówił mł. insp. Arkadiusz Kopczyński radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP. Jednym z pięciu głównych obszarów programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest obszar szkoleniowy. Rozgrywane zawody „Dzielnicowy Roku” uznawane są za istotny doskonalenia lokalnego, albowiem w ich dwuetapowych eliminacjach obowiązkowo uczestniczą wszyscy dzielnicowi z terenu całego kraju. Doświadczeniami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zawodów I i II stopnia w ramach XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku" na terenie garnizonu wielkopolskiego podzielił się Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu nadkom. Paweł Kolendowicz.

Służba prewencyjna jest największa liczebnie służbą Policji, jednocześnie realizującą zadania o najszerszym zakresie, stąd oczywiste jest, iż wymaga wykorzystania wsparcia informatycznego. Wykorzystanie programów narzędziowych do agregacji danych na potrzeby tworzenia kompleksowych analiz tematycznych dedykowanych dla służby prewencyjnej omówił Kierownik Sekcji Wydziału Prewencji KWP w Łodzi nadkom. Artur Kawucha.

Jednym z istotnych zadań realizowanych przez dzielnicowych są zadania z obszaru profilaktyki społecznej, stąd też na naradzie dedykowanej problematyce dzielnicowych obecność Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP mł. insp. Wandy Mende, która moderuje tym blokiem zagadnieniowym.

Doświadczeniami w zakresie realizacji projektu profilaktycznego „Senior na czasie” podzieliła się Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku nadkom. Joanna Mocarska, zaś Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Agnieszka Guza omówiła metody i formy aktywizacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa, na podstawie projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”. Z kolei Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu nadkom. Hubert Adamek zreferował „Rolę dzielnicowego w pogłębianiu świadomości społeczeństwa w związku z przestępstwami na tzw. wnuczka.

Aktywizacja dzielnicowych w obszarze działań profilaktycznych Policji na przykładzie kampanii realizowanych przez Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu pn. „Porozmawiaj w ZUS-ie o bezpieczeństwie” oraz „Komunikacją do bezpieczeństwa” w korelacji z poprawą bezpośredniego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem grupy seniorów mniej aktywnych społecznie to temat wystąpienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu kom. Sylwestra Rudźca.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” to temat zreferowany przez Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie mł. insp. Krzysztofa Dymurę.

Ogrom działań realizowanych w obszarze profilaktyki społecznej generuje potrzebę ich systematyzacji gdzie również niezbędne jest wspomaganie informatyczne, stąd Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie insp. Wojciech Czapla zaprezentował „Elektroniczną Kartę Profilaktyki Społecznej” – narzędzie do monitorowania aktywności policjantów garnizonu lubelskiego.

Bardzo istotnym aspektem narady jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz wypracowanie konstruktywnych wniosków w celu podejmowania kolejnych efektywnych działań.

(Biuro Prewencji KGP)

 

  • uczestnicy narady siedzą przy stole, jeden z nich stoi i przemawia
  • jeden z uczestników narady stoi i przemawia do innych uczestników narady
  • jeden z uczestników narady trzyma pudełko z pamiątką
  • uczestnicy narady siedzą przy owalnym stole
Powrót na górę strony