Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie policjantów w zakresie zwalczania terroru kryminalnego

Data publikacji 25.10.2019

W ramach lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów w dniach 21-23.10.2019 roku w miejscowości Podgóra oraz na terenie strzelnicy 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, odbyło się szkolenie nt. „Akty terroru kryminalnego – zachowanie na miejscu zdarzenia z użyciem materiałów wybuchowych, współdziałanie służb, prowadzenie śledztwa powybuchowego”, „Oględziny miejsca pożaru”, „Oględziny miejsca wybuchu”.

Organizatorem tego przedsięwzięcia był Zarząd w Radomiu oraz Wydział do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP i Laboratorium Kryminalistyczne KWP z s. w Radomiu. W szkoleniu brali udział policjanci z zespołu oraz grup do spraw Aktów Terroru Kryminalnego z KWP zs. w Radomiu, funkcjonariusze z komend miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego, w tym technicy kryminalistyki i przewodnicy z psami do wykrywania materiałów wybuchowych, policjanci z pionu dochodzeniowo-śledczego oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu.

Szkolenie było podzielone na trzy etapy. Pierwszy realizowany w formie konferencji poświęcony był szeroko pojętym treściom dotyczącym materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. Biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratoriów Kryminalistycznych KWP w Kielcach i Krakowie poruszyli zagadnienia dotyczące charakterystyki materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, sposobu ich wytwarzania oraz rozpoznawania urządzeń wybuchowych, odnieśli się do tematyki związanej z oględzinami miejsca wybuchu. Przedstawiciele Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP przybliżyli strukturę i funkcjonowanie grup do Spraw Aktów Terroru Kryminalnego w kraju, jak również omówili obowiązujące przepisy w zakresie zwalczania aktów terroru, przedstawili również organizację oględzin miejsca zdarzenia po wybuchu. Koordynator organizacji używania i utrzymania psów służbowych w KWP z s. w Radomiu omówiła wykorzystanie psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

Drugi dzień szkolenia tj. 22.10.2019 roku, poświęcony był zajęciom praktycznym. Zapoczątkowały je cztery kontrolowane wybuchy przygotowane na terenie strzelnicy 42 Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu przez funkcjonariuszy wydziału. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz zespół medyczny z KWP z s. w Radomiu. Zadaniem uczestników było wykonanie, w ramach współdziałania różnego rodzaju służb, czynności na miejscu zdarzenia wybuchowego, podział dowodzenia i odpowiedzialności, podział zadań podmiotów realizujących czynności minersko-pirotechniczne, oględzin miejsca wybuchu w ramach śledztwa powybuchowego, zabezpieczenie śladów i dowodów dotyczących materiałów wybuchowych na miejscu zdarzenia, utrwalenie wiadomości i umiejętności szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych.

Ostatni dzień seminarium, tj. 23.10.2019 roku, pozwolił na prezentacje zabezpieczonych śladów i dowodów dotyczących użycia samodzielnych urządzeń wybuchowych przez sprawcę oraz omówienie prawidłowego zabezpieczenia tych śladów.

Zorganizowane w ramach szkolenia warsztaty pozwoliły uczestnikom na wymianę wiedzy i doświadczeń. Współdziałanie wielu służb, ze względu na zakres kompetencyjny, umożliwiły optymalizację i weryfikację stosowanych rozwiązań.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedmiotowego szkolenia: Dowódcy 42 Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu, strażakom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, zespołowi medycznemu z KWP zs. w Radomiu.

 

Laboratorium Kryminalistyczne KWP zs. w Radomiu/Zespół Prasowy

Powrót na górę strony