Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mamy najlepszego dzielnicowego w Polsce!!!

Data publikacji 25.10.2019

Nazywany jest policjantem pierwszego kontaktu. Jest ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. W dniu dzisiejszym ogólnopolski finał konkursu wyłonił najlepszego dzielnicowego. Rywalizację, w której udział wzięło 34 policjantów dzielnicowych i 17 kierowników dzielnicowych wygrał sierż. szt. Sylwester Grzelak z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu zajmując I miejsce. Natomiast Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie – asp. szt. Waldemar Leszczyński w ogólnej klasyfikacji zajął II miejsce- na 17 Kierowników Dzielnicowych biorących udział w rywalizacji. Również asp. szt. Waldemar Leszczyński zajął I miejsce w konkurencji analiza dokumentacji.

W dniach 22-25 października 2019 roku  w Szkole Policji w Katowicach  został przeprowadzony XII Ogólnopolski Finał  Zawodów Policjantów Dzielnicowych ,,Dzielnicowy Roku”’ oraz Kierowników Dzielnicowych.  Celem zawodów jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych zarówno dzielnicowego jak i kierownika dzielnicowych, a także podnoszenie skuteczności ich działań zapewniających stała poprawę  poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Konkurs służy również  wyłonieniu najlepszego dzielnicowego i kierownika rewir dzielnicowych. W zawodach Ogólnopolskich   uczestniczą reprezentacje wszystkich komend wojewódzki/Stołecznej Policji. W skład reprezentacji wchodzą: kierownik reprezentacji – naczelnik wydziału prewencji komendy wojewódzkiej/ stołecznej Policji albo inna wyznaczona osoba, kierownik rewiru dzielnicowych wyłoniony w finale  zawodów na szczeblu wojewódzkim oraz dwóch dzielnicowych wyłonionych w finale na szczeblu wojewódzkim
Reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi brała udział w składzie: nadkomisarz Artur Kawucha-Kierownik Sekcji I Wydziału Prewencji KWP w Łodzi, nadkomisarz Magdalena Browarska- ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz policjanci-zawodnicy: aspirant  sztabowy  Waldemar Leszczyński- Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, aspirant  sztabowy  Sławomir Szymański- dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz sierżant  sztabowy Sylwester Grzelak- dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
Konkurencje w jakich rywalizują zawodnicy to, test wiedzy policyjnej, pierwsza pomoc, strzelanie, symulacja-podstawowe czynności służbowe związane ze służbą patrolową, kompetencje dzielnicowego obejmujące problematykę z zakresu służby dzielnicowego oraz analiza dokumentacji służbowej.

W zawodach  I stopnia na szczeblu powiatowym, przeprowadzonych w maju i czerwcu br. uczestniczyli dzielnicowi  22 komend powiatowych i miejskich województwa łódzkiego. W eliminacjach wyłoniono 43 reprezentantów komend powiatowych i miejskich. W eliminacjach na szczeblu wojewódzkim udział wzięło 43 zawodników. W dniach 17 i 18 czerwca  2019r. na terenie Oddziału Prewencji Policji  w Łodzi przy ulicy Pienistej 71  funkcjonariusze Wydziału Prewencji, Wydziału Kadr i Szkolenia Komedy Wojewódzkiej Policji  w Łodzi, Oddzialu rewencji Policji  w Łodzi oraz pracownicy Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi  z siedzibą w Sieradzu  przeprowadzili eliminacje II wojewódzkiego etapu do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2019”. W zawodach II stopnia, uczestniczyło 43 dzielnicowych oraz 19 kierowników rewirów dzielnicowych z 22 komend powiatowych i miejskich województwa łódzkiego. Konkurencje w jakich zmagali się uczestnicy zawodów to: Dzielnicowi:  Konkurencja nr I- strzelanie, Konkurencja nr II- pierwsza pomoc przedmedyczna, Konkurencja nr III-podstawowe czynności dzielnicowego, Konkurencja nr IV-Kompetencje dzielnicowego, konkurencja nr V- test wiedzy Policyjnej. Kierownicy Rewirów Dzielnicowych: Konkurencja nr I- strzelanie, Konkurencja nr II- pierwsza pomoc przedmedyczna, konkurencja nr II- test wiedzy Policyjnej, konkurencja nr IV- plan działania priorytetowego. Funkcjonariusze musieli wykazać się umiejętnościami strzeleckimi oraz praktycznymi podczas specjalnie zaaranżowanych scenek: przyjęcia interesanta, kwalifikując prawnie sytuację i udzielając interesantowi instrukcji co do rozstrzygnięcia sprawy, z którą się zgłosił, udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania podstawowych czynności  służbowych podczas interwencji W kolejnym etapie zmagań uczestnicy musieli rozwiązać pisemny test z wiedzy policyjnej. Obejmował on m.in. tematykę zapobiegania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także wiele innych zagadnień z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej ukierunkowanej na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną. Ocenie również podlegała szeroko pojęta wiedza przy tworzeniu i realizacji planu działania priorytetowego
Komisja konkursowa oceniała znajomość zagadnień prewencji, prawa, psychologii i medycyny ratunkowej. Szczególnie ważne były m.in. aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stworzenie przyjaznej atmosfery dla osoby zgłaszającej swoje problemy i wskazywanie możliwych rozwiązań. Zwycięzcą zawodów wojewódzkich ,, Dzielnicowy roku 2019” został dzielnicowy: asp. szt. Sławomir Szymański z Komendy Powiatowej Policji  w Sieradzu.  Drugie miejsce zajął starszy sierżant  Sylwester Grzelak z Komendy Powiatowej Policji  w Sieradzu a trzecie młodszy aspirant Jakub Gołębiowski z Komendy Powiatowej Policji  w Rawie Mazowieckiej. Najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych został aspirant  sztabowy Waldemar Leszczyński  z Komedy Powiatowej Policji  w Wieruszowie, drugie miejsce zajął aspirant Marcin Sachoń z Komendy Miejskiej Policji  w Łodzi a na trzecim miejscu uplasował się młodszy aspirant Tomasz Kowalik z Komendy Miejskiej Policji  w Łodzi.

Policjanci dzielnicowi, którzy zajęli I i II miejsce oraz kierownik rewiru dzielnicowych, który zajął I miejsce w Wojewódzkich Zawodach XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” w dniach 22-25 października 2019 roku  reprezentowali Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi  w zawodach finałowych, które zostały przeprowadzone  w Szkole Policji w Katowicach. Rywalizacja zakończyła się sukcesem dla garnizonu łódzkiego ponieważ: sierż. szt. Sylwester Grzelak – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Dzielnicowy Roku”. Natomiast  na II miejscu w kategorii Kierowników Dzielnicowych w klasyfikacji ogólnej  uplasował się aspirant sztabowy Waldemar Leszczyński- Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Aspirant sztabowy Waldemar Leszczyński zajął również I miejsce w konkurencji: analiza dokumentacji. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

  • Laureaci ogólnopolskiego konkursu Dzielnicowy 2019 roku podczas dekoracji przez gen.insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji.
  • Laureaci ogólnopolskiego konkursu Dzielnicowy 2019 roku podczas dekoracji przez gen.insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji
  • Laureaci ogólnopolskiego konkursu Dzielnicowy 2019 roku podczas dekoracji przez gen.insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji.
  • Laureaci ogólnopolskiego konkursu Dzielnicowy 2019 roku podczas dekoracji przez gen.insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji.
  • Laureaci ogólnopolskiego konkursu Dzielnicowy 2019 roku podczas dekoracji przez gen.insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji.
  • Laureaci ogólnopolskiego konkursu Dzielnicowy 2019 roku podczas dekoracji przez gen.insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji.
  • Laureaci ogólnopolskiego konkursu Dzielnicowy 2019 roku podczas dekoracji przez gen.insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji.
  • finaliści z Komendantem Głównym Policji.
  • finaliści z KGP.
Powrót na górę strony