Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw gospodarczych

Data publikacji 04.11.2019

W Hiszpanii odbyło się międzynarodowe szkolenie dla przedstawicieli służb mundurowych. Z ramienia polskiej policji uczestniczył w nim funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu kom. Mariusz Polak. Głównym jego celem była poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z naruszeniem praw autorskich i prawa własności przemysłowej oraz zapobiegania handlem podrabianymi produktami.

W Alicante w Hiszpanii od 1 do 18 października 2019 r. trwało się szkolenie organizowanym przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL, wspólnie z Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej EUIPO. Szkolenie przeznaczone było dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze ekonomicznym. Dedykowane było funkcjonariuszom specjalizujących się w tematyce związanej z naruszeniem praw autorskich i prawa własności przemysłowej oraz zapobiegania handlem podrabianymi produktami - „Intellectual Property Rights Counterfeiting and Piracy”.

Przedstawicielem polskiej Policji z ramienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji był funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu kom. Mariusz Polak. Nasz policjant mógł wymieniać wiedzę i doświadczenia w zakresie problematyki związanej z prawnymi aspektami dotyczącymi praw autorskich, ochroną znaków towarów, kanałami przepływu towarów podrobionych oraz poznać najnowsze oprogramowanie dostępne dla służb mundurowych.

Głównym przedmiotem szkolenia było ochrona znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz ukazanie metod działania przestępców specjalizujących się w produkcji i dystrybucji podrabianych towarów, a także ukazanie niebezpieczeństw wynikających z takiego procederu, takich jak finansowanie przestępczości i terroryzmu. Ponadto uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w trakcie praktycznych ćwiczeń z tzw. białego wywiadu w zakresie osób, podmiotów i finansów.

W szkoleniu wzięło udział 73 specjalistów z policji, służb celno-skarbowych, prokuratur, straży granicznej oraz prywatnych podmiotów zajmujących się zwalczaniem przestępstw związanych z prawami autorskimi. Wspólnie szkolili się przedstawiciele z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, San Marino.

(KWP w Opolu/js)

Powrót na górę strony