Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta sekretarza stanu MSWiA Sylwestra Tułajewa w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 05.11.2019

Dziś, 5 listopada 2019 r. Pan Sylwester Tułajew, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), odbył wizytę w Komendzie Głównej Policji w związku z przygotowaniami resortu spraw wewnętrznych i administracji do zaplanowanych przez Unię Europejską zmian w obszarze Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych UE. Wiceszefowi MSWiA towarzyszyło Kierownictwo i pracownicy Departamentu Teleinformatyki MSWiA.

Celem spotkania było praktyczne zaprezentowanie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym, funkcjonowania Biura SIRENE oraz zadań stojących przed polską Policją w związku z pracami nad interoperacyjnością systemów międzynarodowych i zadań realizowanych przez Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego (Biuro Łączności i Informatyki KGP i Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP).

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przedstawił wyzwania stojące przed polską Policją w związku z rozwojem Systemów Wieloskalowych oraz pracami nad interoperacyjnością systemów międzynarodowych.

W trakcie spotkania omówiono planowane i proponowane przez Unię Europejską zmiany dotyczące modernizacji obecnie funkcjonujących systemów wielkoskalowych: Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), Europejskiego Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac) oraz wdrożenie nowych: Systemu Wjazdu/Wyjazdu (EES), Europejskiego Systemu Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż (ETIAS), Europejskiego Systemu Przekazywania Informacji z Rejestrów Karnych (ECRIS-TCN), a także tzw. pakietu interoperacyjności. Planowane zmiany mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zarówno na zewnętrznych granicach strefy Schengen, jak i wewnątrz kraju. Modernizacja obecnie funkcjonujących i wprowadzenie nowych systemów teleinformatycznych w Polsce oraz implementacja ww. "pakietu interoperacyjności", stanowią ważne wyzwania dla Policji w najbliższych latach i wiążą się z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w obszarze teleinformatyki i międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych. Wiceminister Sylwester Tułajew zapoznał się także z zadaniami realizowanymi na co dzień przez funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, pełniących służbę w Centrum Komunikacji Międzynarodowej BMWP KGP.

W spotkaniu prowadzonym przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz funkcjonariusze Policji i pracownicy cywilni Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Biura Łączności i Informatyki KGP.

(Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP)

Powrót na górę strony