Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej

Nazywani są niewidzialnym sercem formacji, bo choć ich praca jest często niedostrzegana, bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe. Z okazji obchodzonego od 19 lat Dnia Służby Cywilnej Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wręczyli odznaczenia i wyróżnienia pracownikom Policji.

W roku setnej rocznicy powstania Policji Państwowej uroczyste obchody Dnia Służby Cywilnej zorganizowano 8 listopada w reprezentacyjnej Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po wprowadzeniu sztandaru komendy głównej i złożeniu meldunku Komendantowi Głównemu Policji oraz powitaniu gości, wśród których znaleźli się Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Kamil Bracha i insp. Tomasz Szymański, Komendant BSWP insp. Robert Stachera, Komendant CBŚP insp. Paweł Półtorzycki, Dowódca CPKP mł. insp. Dariusz Zięba, Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz Kanclerz tej uczelni dr inż. Władysław W. Skarżyński, a także przedstawiciele kadry kierowniczej KGP, duchowieństwa oraz pracownicy Policji, orkiestra KWP w Katowicach odegrała hymn państwowy, który wykonał chór KSP pod kierunkiem Sylwii Krzywdy.

Aby przybliżyć obecnym różnorodny zakres zadań, jakimi zajmują się pracownicy Policji, wyświetlono film prezentujący sylwetki kilku wybranych osób. Więcej na temat roli pracowników w Policji wszyscy zainteresowani mogą znaleźć w najnowszym, listopadowym numerze miesięcznika „Policja 997”.

W tym dniu pięcioro pracowników odebrało Medal za Długoletnią Służbę, nadany postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a dziewiętnaście osób odznaczono Medalem za Zasługi dla Policji (złotym, srebrnym lub brązowym). Pięciorgu pracownikom pełniącym funkcje kierownicze Komendant Główny Policji przyznał nagrody motywacyjne i listy gratulacyjne, podobnie jak dziesięciu członkom organizacji związkowych działających w Policji. Największą grupę nagrodzonych stanowili jednak szeregowi pracownicy Policji – nagrody i listy z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego odebrało w Auli Kryształowej SGGW 49 osób. Na koniec podziękowania otrzymali również pracownicy, którzy wystąpili w filmie wyświetlonym na początku uroczystości.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, który w swym przemówieniu podkreślił rolę korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu formacji mundurowych.

- Służba Cywilna powołana jest w Polsce po to, aby zapewnić sprawność i ciągłość funkcjonowania instytucji państwowych. Choć kojarzymy ją głównie z ministerstwami i najwyższymi urzędami, to pracownicy są również w formacjach mundurowych, w tym w Policji. Codziennie wspierają w działaniu funkcjonariuszy i to również dzięki nim Policja odnosi tak dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości oraz cieszy się szacunkiem i poparciem społecznym. Za to właśnie serdecznie Państwu dziękuję, a w przededniu Narodowego Święta Niepodległości życzę funkcjonariuszom i pracownikom jak najwięcej sukcesów w życiu zawodowym i osobistym – powiedział Dobrosław Dowiat-Urbański.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk:

- Cieszę się, że w tym szczególnym roku, roku setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, mogę stanąć przed Państwem, nisko się pokłonić i podziękować za Wasz codzienny trud i wysiłek wkładany w funkcjonowanie ogromnej, ponad studwudziestotysięcznej formacji. Dziękuję Wam za pracę, której bardzo często nie widać, ale nie byłoby żadnego sukcesu polskiej Policji i – mówię to z pełną odpowiedzialnością – nie byłoby polskiej Policji gdyby nie pracownicy cywilni. Bądźcie więc przekonani, że kiedy tylko słyszycie o jakimkolwiek sukcesie – poczynając od zwykłej interwencji, a na zabezpieczeniu ogromnych imprez masowych kończąc – że jest w nich również Wasza ogromna zasługa. Możecie zawsze chodzić z wysoko uniesioną głową i być dumni z tego, co robicie dla formacji i dla Polaków. Mam też świadomość, jak bardzo nieadekwatne do profesjonalizmu i zaangażowania są Wasze zarobki i obiecuję, że będę robił wszystko, aby ten stan zmienić i uposażenie uległo zwiększeniu  – powiedział Komendant Główny Policji.

Po zakończeniu uroczystości i wyprowadzeniu sztandaru Komendy Głównej Policji specjalnie dla zgromadzonych gości koncert dała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

PM, zdj. autor

 

KWP w Bydgoszczy - OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI I DNIA SŁUŻBY CYWILNEJ

KWP w Lublinie - Nagrody i wyróżnienia w lubelskim garnizonie Policji

 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
 • Dzień Służby Cywilnej w komendzie głównej
Powrót na górę strony