Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej

Data publikacji 08.11.2019

Zgodnie z Planem lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów na 2019 rok w dniach 5-7 listopada br. Biuro Prewencji KGP zorganizowało w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej.

Przedsięwzięcie skierowane było do koordynatorów ds. profilaktyki społecznej z KWP/KSP oraz wykładowców ze szkół policyjnych prowadzących zajęcia dydaktyczne w tym zakresie.

Głównym celem było omówienie zagadnień związanych z realizacją zadań w obszarze profilaktyki społecznej, wymiana doświadczeń, a także przekazanie informacji o planowanych przez Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP przedsięwzięciach profilaktycznych i informacyjnych na 2020 r.

Seminarium otworzyła, witając uczestników, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP, Pani mł. insp. Wanda Mende. Następnie omówiła założenia zgłoszonego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu, który docelowo ma stanowić bazę inicjatyw profilaktycznych w Polsce. Poinformowała ponadto o przygotowywanym do wdrożenia Ogólnopolskim programie edukacyjnym ograniczania mowy nienawiści oraz przemocy rówieśniczej, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, pn. HEJT. Poruszyła także temat przygotowywanego do podpisania Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

W dalszej części omówione zostały ogólnopolskie działania koordynowane przez Biuro Prewencji KGP, w tym m.in. kampania MSWiA pn. Narkotyki i dopalacze zabijają, zaprezentowano plany ogólnopolskich działań w obszarze bezpieczeństwa seniorów oraz przedstawiona została informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa seniorów w Polsce. Kolejnym elementem seminarium było przedstawienie działań zrealizowanych w 2019 r. w ramach ogólnopolskiej akcji inforamcyjno-edukacyjnej pn. Kręci mnie… bezpieczeństwo na stoku oraz planów w tym obszarze na 2020 r.

W ramach przedmiotowego seminarium omówiono także kwestie sprawozdawczości z realizacji mierników do zadań wynikających z Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2019-2020, w tym zagadnienia dotyczące organizacji debat społecznych oraz finansowania działań profilaktycznych Policji.

W drugim dniu seminarium odbyło się szkolenie w zakresie współczesnych cyberzagrożeń, które prowadziła przedstawicielka Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Omówione zostały zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania młodzieży z Internetu.

Następnie przedstawicielka Wydziału Prewencji KWP z Łodzi omówiła założenia i realizację projektu pn. Młody obywatel w Unii Europejskiej – bezpieczeństwo, edukacja, profilaktyka.

Trzeci dzień seminarium poświęcony był omawianiu współpracy polskiej Policji w obszarze profilaktyki społecznej na gruncie europejskim, w tym w ramach sieci EUCPN (Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości). Omówiono także zagadnienia związane z problematyką zapobiegania handlowi ludźmi, w tym współpracy w przedmiotowym zakresie z policją holenderską.

Seminarium zakończył Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP, insp. Piotr Kulesza, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział. Podkreślił jednocześnie znaczenie przedsięwzięć profilaktycznych w zapobieganiu przestępczości i zjawiskom kryminogennym, wskazując na ciągły wzrost profesjonalizmu tych działań w Policji oraz pozytywny odbiór społeczny.

Uczestnicy przedsięwzięcia natomiast wskazywali na potrzebę kontynuacji takich spotkań, które są szansą wymiany doświadczeń w obszarze profilaktyki społecznej, a także poszerzenie wiedzy w tym zakresie.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej
  • Seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej
  • Seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej
  • Seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej
  • Seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej
  • Seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej
  • Seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze profilaktyki społecznej
Powrót na górę strony