Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Amerykańska uroczystość w Szkole Policji

Dowódca amerykańskiej Marynarki Wojennej w Europie, Afryce i Środkowo-zachodniej Azji wiceadmirał Yancy Lindsey gościł z wizytą w słupskiej Szkole Policji. Okazją była uroczystość zmiany dowódcy bazy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

No co dzień pełnią służbę na morzach i oceanach świata, ale nawet gdy ich jednostka znajduje się na lądzie, cały czas obowiązuje ich taki sam marynarski regulamin. Taki właśnie charakter miała uroczystość zmiany dowódcy NSF (Naval Support Facility) Redzikowo, gdzie stacjonują marynarze Amerykańskiej Marynarki Wojennej.
Choć uroczystość odbywała się w auli słupskiej Szkoły Policji, która na co dzień współpracuje ściśle z Amerykanami, to cały ceremoniał przebiegał tak, jakby miało to miejsce na okręcie.
Wejścia zaproszonych dowódców jednostek - w tym Komendanta Szkoły Policji insp. Jacka Gila - oraz ustępującego dowódcy i obejmującego obowiązki zapowiadane były sygnałem dawanym gwizdkiem przez oficera wachtowego. Wszystkie komendy wydawane były tak, jak na okręcie wojennym.
Uroczystość obserwowali między innymi przedstawiciele służb mundurowych, policjanci szkolenia zawodowego podstawowoego oraz zaproszeni goście, w tym między innymi przedstawiciele biźniaczej do Redzkowa Bazy w rumuńskim Deveselu.
 
Najważniejszym punktem uroczystości było wydanie rozkazu przez dotychczasowego dowódcę kpt. Jona Granta „Przekazuję dowództwo” i odpowiedź „Przejmuję dowództwo” wypowiedziana już przez kpt. Erica Williamsa nowego dowódcy bazy. Kadencja dowódcy trwa jeden rok.
 Jak mówią marynarze taki przebieg ceremonii na okręcie ma umocnić we wszystkich członkach załogi przekonacie, że tylko upoważnieni oficerowie mogą sprawować funkcję dowódcy.
Ceremonia przekazywania dowództwa ma wywrzeć wrażenie na obserwatorach i pokazać jak ogromna jest to odpowiedzialność i ciągłe poświęcanie się ludzi wolnych, którzy dumnie swoją służą swojej ojczyźnie także w krajach sojuszniczych takich jak Polska.
 
Słupska Szkoła Policji na mocy podpisanego memorandum, prowadzi ożywioną współpracę a amerykńska Bazą w Redzikowie. Wymiernym przykładem tej współpracy są wspólne szkolenia policjantów i marynarzy, które prowadzą między innymi agenci NCIS - Bura Śledczego Marynarki Wojennej oraz agenci FBI - Federalnego Biura Śledczego. Dzięki takiej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń na bardzo wysokim poziomie.
 • Wejście inspektora Jacka Gila.
 • Wjście wideadmirała Jansiego Lindseja.
 • Zagraniczni i polscy goście podczas uroczystości.
 • wejście pocztów sztandarowych
 • Polscy i amerykańscy marynarze w poczcie sztandarowych
 • W trakcie odegrania hymnów narodowych polski i stanów zjednoczonych
 • amerykańscy marynarze podczas uroczystości
 • Udział w uroczystości wzięli także generałowie z Rumunii
 • Główni uczestnicy uroczystości
 • Przemawia wideadmirał Jansy Lindsej
  Wiceadm. Yancy Lindsey
 • Przemawia kapitan Jon Grant
  Kpt. Jon Grant
 • Przemawia kapiran Eryk Łiljams.
  Kpt. Eric Williams
Powrót na górę strony