Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Niepodległości i Dzień Służby Cywilnej w garnizonie opolskim

Data publikacji 15.11.2019

Uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości oraz Dniem Służby Cywilnej policjanci i pracownicy cywilni opolskiego garnizonu obchodzili w zabytkowej auli Politechniki Opolskiej. Była to jednocześnie okazja do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Z rąk Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Jarosława Kalety, medale, wyróżnienia i nagrody otrzymało ponad 50 osób. Uroczystości uświetnił wykład Dyrektora Instytutu Śląskiego dra Bartosza Kuświka oraz koncert orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej, opolscy policjanci zorganizowali uroczystą zbiórkę. Wzięli w niej udział Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta wraz ze swoimi zastępcami insp. Rafałem Stanisławskim i podinsp. Jackiem Basikiem. Na uroczystości był obecny również Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski, przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury, władze Politechniki Opolskiej, kadra kierownicza opolskiego garnizonu, nagrodzeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

Tego dnia policjanci i pracownicy cywilni opolskiego garnizonu, otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. Wyróżnionych i nagrodzonych zostało łącznie ponad 50 osób. Policjanci otrzymali złote, srebrne i brązowe "Medale za Długoletnią Służbę" oraz odznaki "Zasłużony Policjant". Listy gratulacyjne komendanta wojewódzkiego wraz z nagrodą finansową komendanta głównego otrzymało ponad 20 pracowników cywilnych opolskiego garnizonu.

Dodatkowo medal okolicznościowy z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta wręczył Wojewodzie Opolskiemu Panu Adrianowi Czubakowi. Natomiast "Medal za Zasługi dla Policji" z rąk komendanta wojewódzkiego i wojewody odebrał Zastępca Komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień w Opolu mjr. Arkady Smoliński.

Dyrektor Narodowego Banku Polskiego oddziału w Opolu, prof. Paweł Frącz wręczył monetę okolicznościową Wojewodzie Opolskiemu Panu Adrianowi Czubakowi, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu nadinsp. Jarosławowi Kalecie oraz Komendantowi Miejskiemu Policji w Opolu mł. insp. Rafałowi Drozdowskiemu. Tego dnia komendant miejski otrzymał z rąk komendanta wojewódzkiego akt mianowania na kolejny stopień policyjny.

Uroczystość ta była również okazją do wyróżnienia funkcjonariuszy, którzy wykazali się wyjątkową odwagą i profesjonalizmem chroniąc bezpieczeństwo i życie obywateli. To dwóch policjantów z Namysłowa - sierż. sztab. Marek Wołkowicz i st. post. Damian Kmiecik - oraz st. sierż. Jakub Cielma ze Strzelec Opolskich. Dwaj pierwsi ewakuowali osobę niepełnosprawną z płonącego budynku, a strzelecki policjant w czasie wolnym od służby podjął interwencję wobec atakującego i agresywnego mężczyzny.

W ramach uroczystości dyrektor Instytutu Śląskiego dr Bartosz Kuświk zaprezentował rys historyczny odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystą zbiórkę uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 • Policjanci podczas uroczystej zbiórki
 • poczet sztandarowy KWP w Opolu
 • orkiestra KWP we Wrocławiu i jej dyrygent
 • przemawia nadinsp. Jarosław Kaleta
 • przemawia dyrektor Instytutu Śląskiego
 • Przemawia Wojewoda Opolski Adrian Czubak
 • komendant wręcza wyróżnienia policjantom
 • komendant wręcza wyróżnienia policjantom
 • komendant wręcza wyróżnienia pracownikom cywilnym
 • komendant wręcza wyróżnienia pracownikom cywilnym
 • komendant wręcza wyróżnienia pracownikom cywilnym
 • w rzędzie stoją wyróżnieni pracownicy cywilni
 • w rzędzie stoją wyróżnieni policjanci
 • policjanci podczas zbiórki
 • medal otrzymuje Arian Czubak
 • awans otrzymuje mł. insp. Rafał Drozdowski
 • koncert orkietry
 • koncert orkiestry
Powrót na górę strony