Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepszy policjant-oskarżyciel publiczny w Polsce

Data publikacji 19.11.2019

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się Finał II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych. Spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji najlepszym okazał się aspirant sztabowy Krzysztof Kamiński z KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

Konkurs, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, odbywał się w dniach 18 - 19 listopada br. Nadzór nad przebiegiem i organizacją wydarzenia sprawował Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Finał konkursu obejmował następujące konkurencje:

  • wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego
  • pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych:
  • pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych zamkniętych, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

Po podsumowaniu punktów wszystkich konkurencji tak przedstawia się podium:

I miejsce – asp. szt. Krzysztof Kamiński, KPP w Tomaszowie Mazowieckim (KWP w Łodzi),

II miejsce – asp. Waldemar Ostrowski, KPP w Kluczborku (KWP w Opolu),

III miejsce – asp. szt. Grzegorz Starzyk, KMP w Jarosławiu (KWP w Rzeszowie).

Podczas uroczystości zakończenia konkursu, nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali: insp. Anna Rosół Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz jak najwięcej chwil, które motywują do dalszych sukcesów w pracy i służbie.

(CSP w Legionowie / kp)

  • policjanci uczestnicy konkursu stoją w szeregu naprzeciwko nich stoi komendant CSP w Legionowie i przemawia do mikrofonu
  • trzej najlepsi policjanci stoją na podium i odbierają nagrody oraz statuetki
  • trzej najlepsi policjanci stoją na podium i odbierają nagrody oraz statuetki
  • uczestnicy konkursu pozują do zdjęcia grupowego
  • policjant trzyma statuetkę oraz pudełko z medalem
  • trzech najlepszych policjantów stoi na podium trzymając dyplomy i statuetki
Powrót na górę strony