Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc dzieciom dotkniętym przemocą

Data publikacji 21.11.2019

Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski przekazał Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 1000 maskotek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (tel. 116111). Maskotki z rąk wicemarszałka odebrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Krzesicki. Będą one wspomagać pracę policjantów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Akcja finansowana jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ze środków z tzw. korkowego.

Od 4 lat Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspierają działania mazowieckiej policji dotyczące niwelowaniu stresu młodych osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jako wsparcie tych działań przekazywane są maskotki z wydrukowanym numerem bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 i adres strony: www.116111.pl, na której najmłodsi mogą znaleźć informacje m.in. o tym, gdzie mają szukać wsparcia w trudnych sytuacjach. Strona została pomyślana tak, że dzieci i młodzież znajdą tam odpowiedzi na nurtujące ich problemy - adekwatnie do wieku. Pomoc mogą znaleźć także dorośli. Przekazany na maskotkach adres strony i numer telefonu są budzącą sympatię wizytówką z najważniejszymi danymi.

- Mazowieccy policjanci muszą niestety interweniować w rodzinach, w których dochodzi do przemocy - mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski. - Wszyscy wolelibyśmy, żeby takich sytuacji było jak najmniej. Nie da się im często zapobiec, natomiast ważne jest, by najmłodsi, którzy najbardziej cierpią z powodu przemocy doświadczanej od najbliższych, wiedzieli, gdzie mogą szukać wsparcia i jakie mają prawa.

W tym roku do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu trafi 1 tys. misiów. Dotychczas MCPS przekazał już ponad 2 tys. maskotek. Trafią one ostatecznie do miejskich i powiatowych komend. Dotychczas w ramach akcji policji „Program mający na celu zniwelowanie stresu u osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, celem rozbudowy i poszerzenia chęci mówienia o przemocy” odbyło się 16 szkoleń prowadzonych przez koordynatora procedury „Niebieska Karta”. Podczas spotkań dzielnicowi mają okazję poznać skalę zjawiska i mechanizmy przemocy w rodzinie. To również przybliżenie specyfiki rozwoju psychologicznego małego dziecka. Maskotki przekazywane są właśnie podczas szkoleń. Następnie dzielnicowi mogą wykorzystać je w swojej pracy. Misie trafiają do osób małoletnich, które wychowują się w rodzinach dotkniętych przemocą w rodzinie, ale pluszowego przyjaciela mazowieccy dzielnicowi przekazują dzieciom podczas wizyt sprawdzających poczucie bezpieczeństwa w rodzinie (w rodzinach, gdzie wszczęta została procedura „Niebieska Karta”).

- Środki z tzw. korkowego to zasilenie działań profilaktycznych - zwłaszcza dotyczących zagrożeń wynikających z nadużycia alkoholu - wyjaśnił Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. - Wsparcie działań policji w tym zakresie to jedna z wielu akcji, jaką prowadzimy. Ta jest o tyle ważna, że dotyczy dzieci, czyli tych osób, którym często najtrudniej się bronić.

Maskotki trafiły dotychczas do 16 jednostek policji: w Węgrowie, Szydłowcu, Radomiu, Siedlcach, Garwolinie, Mławie, Pułtusku, Sochaczewie, Przysusze, Sierpcu, Ostrołęce, Ciechanowie, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Płońsku i Kozienicach. - Nasz program ma za zadanie poprawić poczucie bezpieczeństwa małoletnich osób doznających przemocy w rodzinie. W tym roku na terenie garnizonu mazowieckiego wszczęto 4393 formularze „Niebieska Karta”. Liczba osób małoletnich, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wynosi 846 - powiedział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Krzesicki. - Chcemy też podnieść świadomość wpływu na własne bezpieczeństwo w wyniku prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Maskotka z numerem telefonu jest jednym z wielu elementów tego, co realizujemy w ramach programu. W tej edycji maskotki trafią do 7 jednostek policji, w Białobrzegach, Lipsku, Grójcu, Zwoleniu, Gostyninie, Żyrardowie, Wyszkowie.

Celem programu poza promocją zachowań i działań mających wpływ na zniwelowanie stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy w rodzinie, interwencji i działań prowadzonych w rodzinie, w której sprawca przemocy nadużywa alkoholu jest przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie wśród najmłodszych wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej dzieciom, otwartej na ich problemy oraz dbającej w sposób bezpośredni o ich bezpieczeństwo oraz wzrost zaufania społecznego i poprawa wizerunku Policji, jako instytucji wychodzącej naprzeciw problemom lokalnym.

Prezentacja z dziejszego przekazania maskotek (plik pdf) do pobrania ponieżej.

Autor: Eliza Albrechcińska/Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  • Osoby siedzące za stołem konferencyjnym
  • Osoby siedzące za stołem konferencyjnym
  • Osoby stojące z miśkami w rękach
  • Misie maskotki stojące na stole
  • Umundurowany policjant stojący przed kamerą
  • Mężczyzna stojący przed kamerą

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony