Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Recertyfikacja policyjnych ratowników

Kolejna grupa policjantów ukończyła kurs recertyfikacyjny w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Policjanci kształcą się pomieszczeniach symulacyjnych „Centrum ratownictwa”. Każdego dnia na ulicach polskich miast policjanci podejmują tysiące interwencji wymagających niekiedy również udzielenia pomocy.

W polskiej Policji każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednak wśród policjantów jest jeszcze, licząca ponad 4,5 tysiąca osób grupa ratowników, którzy posiadają certyfikat uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Program odbywających się w słupskiej Szkole Policji zajęć ma przygotować właśnie tych policjantów-ratowników, którym kończy się 3-letni termin uprawnień ratowniczych, do egzaminu recertyfikacyjnego.

Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.  Ratownicy rozwiązują test opracowany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi w przynajmniej 90 procentach.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Wynik pozytywny egzaminu praktycznego daje uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez kolejne 3 lata. Kurs recertyfikacyjny w Słupsku przeprowadzany jest przez policyjnych wykładowców: ratowników medycznych i pielęgniarki.

  • Absolwenci kursu recertyfikacyjnego.
  • Udzielanie pomocy w zadymionym pomieszczeniu.
  • Leżący policjant z raną szyi.
  • Instruktor przekazujący wskazówki policjantom, którzy za chwilę rozpoczną udzielanie pierwszej pomocy.
  • Zaopatrywanie ran policjanta w zadymionym i zaciemnionym pomieszczeniu.
  • Pełna charakteryzacja ran policjanta na ramieniu i szyi - rany od noża.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.3 MB)

Powrót na górę strony