Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dyżurny roku 2019" – pierwszy dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 29.11.2019

Poznaliśmy wyniki po pierwszym dniu rywalizacji w II Ogólnopolskim Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

Symulacja pełnienia służby na stanowisku kierowania obejmuje m.in. przyjęcie zgłoszenia i jego zarejestrowanie w policyjnych systemach informatycznych, kierowanie siłami i środkami, dokumentowanie wykonanych czynności w policyjnych bazach informatycznych.

Ocenie podlegają wiedza oraz zaprezentowane umiejętności, w szczególności:

 • przyjęcie zgłoszenia oraz informacji uzupełniających;
 • rejestracja zdarzenia w policyjnych systemach informatycznych;
 • inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o zdarzeniu;
 • kierowanie będącymi w dyspozycji dyżurnego siłami i środkami jednostki Policji;
 • podjęte decyzje i wydane polecenia;
 • zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym zdarzeniu;
 • wymiana informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań;
 • obsługa policyjnych zbiorów danych, do których Policja ma dostęp;
 • współdziałanie z dyżurnymi innych jednostek Policji;
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • znajomość obsługi narzędzi i urządzeń znajdujących się na stanowisku kierowania.

 

I miejsce
podkom. Robert STYPIŃSKI — KWP zs. w Radomiu (dyżurny KMP w Ostrołęce)

II miejsce
mł. asp. Tomasz JAKUBOWSK– KWP w Szczecinie (dyżurny KMP w Szczecinie)

III miejsce
podkom. Paweł LESIAK — KWP w Łodzi (dyżurny KPP w Rawie Mazowieckiej)

(Szkoła Policji w Katowicach)

 • Policjant sporządzający notatkę przy komputerze
 • Policjant sporządzający notatkę przy komputerze
 • Policjanci siedzący w ławkach
 • Policjant przygotowywuje alkomat do zbadania mężczyzny
 • Mężczyźni siedzący przy komputerach
 • Policjant siedzący przed komputerem rozmawiający przez telefon
Powrót na górę strony