Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant krakowskiego oddziału prewencji „zasłużony dla zdrowia narodu”

Data publikacji 29.11.2019

28 listopada br. w auli Zespołu Szkół przy ul. Rzeźniczej w Krakowie sierż. sztab. Gabriel Czosnyka, policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odebrał legitymację oraz odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznakę, którą nadaje minister właściwy do spraw zdrowia, sierżant Czosnyka odebrał z rąk Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Jolanty Zatorskiej. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przez prawie dwadzieścia lat podzielił się z potrzebującymi niemal 30 litrami życiodajnego płynu.

Policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie od lat propaguje ideę krwiodawstwa i przekonuje innych policjantów do dzielenia się życiodajnym płynem. Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach są ludzie, którym leży na sercu dobro innych, a ratowanie ludzkiego zdrowia i życia jest dla nich priorytetem w codziennej służbie oraz poza nią.

(KWP w Krakowie/js)

  • Policjant podczas wręczania medalu
  • Policjant podczas wręczania medalu
  • medale na tacy
  • policjant z medalem i listem gratulacyjnym
Powrót na górę strony