Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w Ambasadzie RP w Paryżu

26 listopada br., w siedzibie Ambasady RP w Paryżu odbyła się uroczystość z okazji obchodów stulecia utworzenia Policji Państwowej, którą zainaugurował Ambasador Tomasz Młynarski.

Otwierając uroczystość Ambasador podkreślił wagę odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem roli Policji Państwowej, stojącej na straży porządku i bezpieczeństwa II Rzeczpospolitej. Podkreślił także znaczenie   policyjnej współpracy międzynarodowej oraz międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych w służbie zwalczania przestępczości o charakterze transgranicznym.
 
Okolicznościowe przemówienia wygłosili również nadinsp. Jacek Cegieła, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, który reprezentował Komendanta Głównego Policji, a także oficer łącznikowy polskiej Policji akredytowany przy Ambasadzie RP w Paryżu, podinsp. Piotr Szczepański. 
 
W uroczystości, którą uświetnił występ reprezentacyjnego zespołu orkiestry Policji francuskiej, udział wzięli generałowie i funkcjonariusze Komendy Głównej Policji i Żandarmerii, Gabinetu Komendanta Głównego Policji francuskiej oraz paryskiej Prefektury Policji, emerytowani Prefekci, Oficerowie Łącznikowi akredytowani przy placówkach dyplomatycznych w Paryżu, członkowie Stowarzyszenia RESOPOLIS oraz przedstawiciele Polonii.

autor: M.Damps BMWP KGP / edit ro  

Powrót na górę strony