Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

EMMA 5

Data publikacji 04.12.2019

Aresztowanie 228 osób, identyfikacja 4219 osób będących tzw. mułami finansowymi (money mule) w globalnej akcji przeciwko praniu pieniędzy. W Polsce akcję koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP przy współpracy z FinCERT.pl Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.

Tylko w Polsce ujawnionych zostało 207 mułów finansowych, 99 organizatorów tego procederu, ujawniono 4691 nielegalnych transakcji oraz zapobieżono utracie blisko miliona Euro (straty ogóle wynoszą ponad 20 mln Euro).

Organy ścigania z 30 krajów, wspierane przez Europol, Eurojust i Europejską Federację Bankową (European Banking Federation), zintensyfikowały wysiłki zmierzające do zwalczania zorganizowanych sieci mułów finansowych, których ofiary często nie mają świadomości, iż wysyłane przez nich środki finansowe są częścią przestępczego procederu.

Piąta akcja European Money Mule Action (EMMA5) trwała od września do listopada br., skutkując identyfikacją 3833 mułów finansowych, 386 osób zajmujących się rekrutacją do wspomnianego procederu, z których 228 zostało aresztowanych. Ponadto, na podstawie prowadzonych czynności wszczęto 1025 postępowań, wiele z nich trwa nadal. Ponad 650 banków, 17 stowarzyszeń bankowych, w tym FinCERT.pl — Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich i innych instytucji finansowych było zaangażowanych w raportowanie 7520 oszukańczych transakcji związanych z działalnością mułów finansowych, zapobiegając stracie finansowej w wysokości 12.9 mln. Euro (ogólne straty w wysokości 81.2 mln Euro). Zidentyfikowano ponad 4700 osób, będących ofiarami wspominanego procederu, przesłuchano w realizowanych sprawach ponad 3900.

W tym roku w działaniach uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania, sądownictwa oraz sektora bankowego z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Australii, Mołdawii, Norwegii, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Europol i Eurojust zorganizowały wielokrotnie w Hadze spotkania operacyjne oraz koordynacyjne, w celu przedyskutowania sposobów nieszablonowego podejścia każdego z Państw Członkowskich do walki z przestępczością mułów finansowych. W trakcie trzymiesięcznego działania Europol wspierał czynności, pomagając organom krajowym w czynnościach, wykorzystują zgromadzone dane oraz informacje wywiadowcze, celem analizy. Podczas gdy Eurojust przyczynił się do szybkiego przekazywania i ułatwienia realizacji EIO (European Investigation Orders) – Europejskich Nakazów Dochodzeniowych.

Niczego nie podejrzewające muły finansowe.

Muły finansowe, w przeciwieństwie do ich odpowiedników związanych z handlem narkotykami, nie przyczyniają się przerzutu transportu poza granice danego kraju. Zamiast tego, osoby te, biorą udział – często nieświadomie – w działaniach związanych z procederem tzw. prania pieniędzy poprzez otrzymywanie i przenoszenie nielegalnie uzyskanych środków finansowych między rachunkami bankowymi i/lub krajami.

Rekruterzy zaangażowani w muły finansowe wymyślają sposoby na zwabienie swoich kandydatów, z wykorzystaniem zaawansowanej socjotechniki.

W tym roku odnotowano wzrost przypadków obejmujących proceder tzw. romance scams, w trakcie których przestępcy coraz częściej rekrutują muły na portalach randkowych. Uwodząc ofiary, z czasem przekonują je do otwarcia rachunków bankowych pod pozorem wysyłania lub otrzymywania środków finansowych.

Przestępcy również coraz częściej wykorzystują media społecznościowe, aby rekrutować nowych wspólników poprzez szybkie i atrakcyjne reklamy on-line. Technika ta jest szczególnie popularna i skierowana do uczniów i studentów oraz osób w średnim wieku.

Nawet jeśli osoby działające jako muły finansowe czynią to nieświadomie, przyczyniają się do popełnienia przestępstwa. Organy ścigania prowadząc czynności zwracają się zawsze do osoby/posiadacza rachunku bankowego. Konsekwencje prawne związane z działalnością mułów finansowych mogą być poważne. W zależności od porządku prawnego funkcjonującego w danym kraju, osoby będące mułami finansowymi mogą polegać karze pozbawienia wolności oraz umieszczenia danych osobowych w rejestrze, co może poważnie wpłynąć na resztę ich życia. Takie osoby, ze względu na swoją przeszłość, mogą mieć bardzo utrudnione w przyszłości nawiązanie relacji biznesowych z bankiem np.: jeśli będą chcieli wziąć kredyt hipoteczny bądź zawrzeć umowę rachunku bankowego. Nie jest wykluczone, że bank w takich okolicznościach odmówi świadczenia usługi.

#Dontbeamule

Aby podnieść świadomość tego rodzaju oszustw, kampania uświadamiająca o nazwie #dontbeamule (nie bądź mułem rozpoczyna się dzisiaj w całej Europie. Przygotowane materiały są dostępne w 25 wersjach językowych. Kampania ma na celu informowanie społeczeństwa o działaniach przestępców, sposobie ochrony przed mułami finansowymi oraz podjęcia czynności w przypadku stania się ofiarą.

W przyszłym tygodniu przedstawiciele organów ścigania z wielu państw, jak również wymiaru sprawiedliwości wraz z sektorem bankowym, będą wspierać kampanię na szczeblu krajowym.

Czy uważasz, że może być wykorzystywany jako muł finansowy? Reaguj teraz, zanim będzie za późno: Przestań przelewać środki finansowe i natychmiast powiadom swój bank oraz złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w najbliższej jednostce policji.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.Europol.europa.eu/activities-Services/Public-Awareness-and-Prevention-Guides/Money-muling

lub stronę FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Nie-zostan-mulem-finansowym

(Biuro do Walki z Cyberprzestępczością)


 

plakat operacji EMMA młoda dziewczyna w kapeluszu trzyma blik banknotów # ŁATWE PIENIĄDZE o nominale 100 euro nad dziewczyną widnieje napis #

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.72 MB)

Powrót na górę strony