Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mamy oficjalny zwiastun filmu profilaktycznego „zdążyć”. Premiera już 17 grudnia w kinie

Data publikacji 04.12.2019

Zwiastun jest zapowiedzią filmu profilaktyczno-edukacyjnego „Zdążyć” dotyczącego problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Film ma przestrzegać młodzież przed zażywaniem narkotyków i w przyszłości posłuży policjantom ds. profilaktyki społecznej do edukacji dzieci i młodzieży. Premiera odbędzie się już 17 grudnia w radomskim Multikinie podczas eventu podsumowującego działania zrealizowane w ramach projektu „Siebie NIE truję — innych uświadamiam i szanuję”.

Projekt „Siebie NIE truję - innych uświadamiam i szanuję” to wspólne działanie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Kukułka” w Wierzbicy, realizowane w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii, w tym zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Skierowany jest do funkcjonariuszy zajmujących się profilaktyką społeczną z terenu garnizonu mazowieckiego, dzieci i młodzieży, rodziców oraz grona pedagogicznego. Przeciwstawia się negatywnym zachowaniom, ale również zachęca do większej aktywności podmioty, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W ramach projektu przeprowadzono już seminarium szkoleniowe dla policjantów ds. profilaktyki społecznej, dotyczące wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie i świadomość człowieka oraz pracy z osobą uzależnioną od narkotyków. Zorganizowano event sportowy dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z terenu garnizonu mazowieckiego oraz opracowano broszury edukacyjne dotyczące szkodliwości zażywania środków odurzających dla nastolatków.

(KWP w Radomiu/js)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.71 MB)

Powrót na górę strony