Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Policjanci w służbie historii" – IV edycja konkursu

Data publikacji 20.12.2019

Rozpoczęła się IV edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”, która adresowana jest do uczniów szkół średnich, w których prowadzone są klasy mundurowe o profilu policyjnym. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

logo konkursu z napisem policjanci w służbie historii

Kolejna edycja konkursu organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Komendą Główną Policji. Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego, a także zwrócenie uwagi na etos policyjnej służby.

Uczestnicy konkursu tworzą 2-, 3-osobowe zespoły pracujące pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Ich zadaniem będzie odnalezienie postaci policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu policjanta. W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania: prezentacja bohatera, opis miejsca, żywa lekcja historii.

Zespoły, które na platformie Instytutu Pamięci Narodowej dokonają zgłoszenia zespołu do 10 stycznia 2020 roku, będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych, które zostaną zorganizowane przez Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać również w terminie późniejszym, jednak w takim przypadku nie będzie możliwości skorzystania z udziału w warsztatach.

Zgłoszenie do konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

(Gabinet KGP)

  • policjant stawia znicz na grobie
  • policjanci oraz klasa mundurowa na cmentarzu w Katyniu
  • policjanci na warcie na polskim cmentarzu wojennym w Miednoje
Powrót na górę strony