Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatnie wakaty w małopolskiej Policji zostały obsadzone

Data publikacji 30.12.2019

Po dzisiejszym naborze 133 osób małopolska Policja nie ma już wolnych etatów. Brak nieobsadzonych policyjnych stanowisk to sytuacja wyjątkowa, bo mająca miejsce pierwszy raz w historii małopolskiego garnizonu. Osiągnięcie poziomu 100 % zatrudnienia to wynik przeprowadzenia szeregu przedsięwzięć i atrakcyjności służby w naszych szeregach. Nowo przyjętym policjantom życzymy satysfakcji ze służby i wielu sukcesów zawodowych.

30 grudnia 2019 r. przyjęto do służby w małopolskiej Policji 133 osoby. To szósty nabór do Policji w tym roku w województwie małopolskim. W sumie w 2019 roku przyjęto do służby 504 nowych policjantów. Bieżący rok jest rekordowy pod tym względem w porównaniu do ostatnich ośmiu lat, kiedy przyjmowano średnio 300 osób rocznie. Nadto, od ostatnich trzydziestu lat nie było takiej sytuacji, by na koniec roku wszystkie etaty były obsadzone, np. przez ostatnie dziesięć lat liczba wakatów na koniec roku wynosiła około 200 czy 300 etatów.

Podania o przyjęcie do małopolskiej Policji złożyło w tym roku ponad 1500 osób – przyjęto co trzecią. Nasi nowi policjanci (30% to kobiety) to głównie osoby w wieku 21-30 lat (69%) z wykształceniem średnim, w tym absolwenci klas mundurowych, ale także absolwenci uczelni wyższych, a wśród nich m.in. psycholog, biolog, chemik, biotechnolog, matematyk, analityk, pielęgniarz czy specjaliści z dziedziny germanistyki, mechatroniki, energetyki i logistyki. W wielu przypadkach ich wykształcenie może być wykorzystane z uwagi na szerokie spektrum realizowanych w Policji zadań. To nie tylko „drogówka”, służba patrolowo-interwencyjna, zabezpieczanie przebiegów zgromadzeń, rozpraw, ochrona obiektów dyplomatycznych, konwoje przestępców. To także prowadzenie i analiza spraw kryminalnych, również z zakresu przestępstw gospodarczych, przestępstw dotyczących ochrony środowiska czy popełnianych w cyberprzestrzeni, jak również zwalczanie przestępczości narkotykowej, samochodowej czy wśród pseudokibiców. W zależności od zakresu przeszkolenia do zadań policjantów może należeć także zabezpieczanie śladów na miejscach przestępstw i prowadzenie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Jeśli chodzi o zarobki nowo przyjętych policjantów to w przypadku osób do 26 roku życia, otrzymują one uposażenie bez potrącenia składek na podatek dochodowy. Taki policjant po ukończeniu kursu podstawowego otrzymuje „na rękę” około 3500 zł. (Z dniem 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie funkcjonariusza wzrosło przeciętnie o 655 złotych brutto na etat, a kolejna podwyżka przewidziana jest od 1 stycznia 2020 roku).

Dziś w małopolskiej Policji pracuje 7951 policjantów. 45% z nich to funkcjonariusze ze stażem służby od 4 do 15 lat, a 38 % to policjanci ze stażem od 16 lat wzwyż. Około  5200 mundurowych pełni służbę w pionie prewencji – to komórki patrolowo-interwencyjne, dzielnicowi, przewodnicy psów, „drogówka”, „konwojówka”, itd. Natomiast około 2300 policjantów pracuje w pionie kryminalnym - to policjanci operacyjni i „dochodzeniowcy” pracujący w wydziałach do walki z przestępczością przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, przestępczością gospodarczą, to także specjaliści od cyberprzestępstw, czy technicy kryminalistyki.

Informacja o obsadzeniu wszystkich etatów nie powinna jednak zrażać kolejnych zainteresowanych wstąpieniem do służy w Policji. W związku z kadrową rotacją (np. przejściami na emeryturę w 2020 roku) kontynuujemy proces doboru. Zachęcamy do składania podań.

(KWP w Krakowie)

Powrót na górę strony