Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?

Data publikacji 03.01.2020

Dzisiaj w sali konferencyjnej 26 kandydatów w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, zaproszonych gości i swoich bliskich złożyło ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu.

W dniu 30 grudnia 2019 r. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało kolejnych 26 nowych funkcjonariuszy: 5 kobiet i 21 mężczyzn.
Dzisiaj nowo przyjęci w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Jacka Cegieły i jego zastępców, przedstawicieli związków zawodowych Policjantów i pracowników Policji a także komendantów z rodzimych jednostek wypowiedzieli słowa roty składając uroczyste ślubowanie.
Szef zachodniopomorskiego garnizonu w krótkim wystąpieniu podkreślał, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego.
Komendant pogratulował kandydatom i życzył sukcesów i wytrwałości podczas służby.
Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji:

 

 • KWP Szczecin        1
 • KMP Szczecin        1
 • OPP                         11
 • KPP Białogard        1
 • KPP Goleniów        3
 • KPP  Gryfice            1
 • KPP Gryfino            2
 • KPP Kamień Pomorski    1
 • KPP Kołobrzeg        2
 • KPP Myślibórz        1
 • KPP Stargard        1
 • KPP Szczecinek     1

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.


Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do służby w Policji  na terenie województwa zachodniopomorskiego. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji ( prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) .


Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:
- obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
* korzystający w pełni z praw publicznych,
* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
* dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
* ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).


Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych tj:
- złożenia dokumentów,
* sprawdzenia dokumentów,
* komisji lekarskiej,


oraz punktowanych :
* test wiedzy,
* test sprawności fizycznej,
* test psychologiczny,
* rozmowa kwalifikacyjna.


W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.
Pamiętać należy, że preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii "A" i "C" oraz znajomość jerzyków obcych.


Po przyjęciu do służby nowo przyjęty funkcjonariusz odbywa 5, 5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej z policyjnych szkół. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej następuje oddelegowanie do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni ( czyli 37 służb). Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.
Następnie policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji http://http:www.zachodniopomorska.policja.gov.pl oraz komendach miejskich i powiatowych zachodniopomorskiego garnizonu lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.


Od 1 września 2017 roku osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą osobiście złożyć komplet wymaganych dokumentów we wszystkich Komendach Powiatowych Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego, lub tak jak dotychczas w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.


Zainteresowanym osobom życzymy powodzenia w rekrutacji.

 • ślubowanie nowych policjantów
 • adepci
 • słowa Roty
 • uroczyste ślubowanie
 • uroczyste wypowiadanie słów przysięgi
 • akty ślubowania
 • Komendant Wojewódzki przekazuje akty ślubowania
 • akty ślubowania i gratulacje
 • po ślubowaniu
 • pamiątkowe zdjęcie
 • wspólne zdjęcie
 • gratulacje od najbliższych
Powrót na górę strony