Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci z uprawnieniami instruktora/pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego

Data publikacji 09.01.2020

9 stycznia br. na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach zakończyła się kolejna edycja kursu szkoleniowego dla policjantów, kończącego się nadaniem uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji od 2010 roku współdziała ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w zakresie szkoleń „policjantów-narciarzy” pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich. Efektem tej współpracy było podpisanie w dniu 19 października 2011 r. w Krakowie porozumienia między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat. Bardzo dobra współpraca z PZN i SITN-PZN w zakresie szkoleń przełożyła się na podpisanie w dniu 8 października 2014 r. porozumienia, które obowiązywało do października 2018 r.

Wysoka ocena dotychczasowej współpracy z SITN PZN i PZN przyczyniła się do podpisania w dniu 5 października 2018 r. kolejnego porozumienia w tym zakresie. Warto podkreślić, że dzięki temu Porozumieniu możliwe jest m.in. organizowanie kursów szkoleniowych dla policjantów, prowadzonych przez instruktorów wykładowców SITN-PZN, w zakresie techniki jazdy na nartach, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz oceny niebezpiecznych zachowań uczestników tej formy rekreacji. Pierwsza edycja kursu odbyła się w 2011 r.

Zgodnie z zapisami porozumienia, w dniach 12 - 19 grudnia 2019 r. oraz 2 – 9 stycznia br. na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach, przeprowadzona została kolejna edycja szkoleń dla policjantów aplikujących o nadanie uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, realizowanego przez instruktorów SITN PZN we współpracy z Biurem Prewencji KGP. W tegorocznej edycji kursu uczestniczyło 17 policjantów.

Przed rozpoczęciem kursu instruktorzy SITN PZN przeprowadzili sprawdzian kwalifikacyjny dla uczestników składający się z oceny techniki jazdy na nartach, którego pozytywne zaliczenie uprawniało funkcjonariusza do udziału w kursie szkoleniowym. Szkolenie realizowane było na podstawie Programu Nauczania Narciarstwa Zjazdowego i obejmowało m.in. doskonalenie techniki jazdy na nartach, udzielanie pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz ocenę niebezpiecznych zachowań osób korzystających z tej formy rekreacji.

W tegorocznej edycji kursu trzech policjantów uzyskało uprawnienia instruktora narciarstwa, natomiast ośmiu uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN. Tym samym łącznie, w ramach porozumienia uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało ogółem 87 funkcjonariuszy, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN 56 policjantów.

Nabyte podczas kursu umiejętności oraz wiedzę policjanci wykorzystają w swoich jednostkach Policji podczas pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich. Ponadto, nabyte uprawnienia będą również wykorzystywać podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie policjantów do służby na stokach.

Wszystkim policjantom, którzy otrzymali uprawnienia pozostaje nam pogratulować oraz życzyć, aby uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystywali w zapewnieniu bezpiecznego wypoczynku na stokach narciarskich.

(Biuro Prewencji KGP)


 

  • kurs szkoleniowy dla policjantów kończący się nadaniem uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego - instruktorzy i przełożeni
  • kurs szkoleniowy dla policjantów kończący się nadaniem uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego - instruktorzy i przełożeni
  • kurs szkoleniowy dla policjantów kończący się nadaniem uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego - uczestnicy kursu, instruktorzy i przełożeni
Powrót na górę strony