Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 10.01.2020

10 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 50 nowych policjantek i policjantów przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w 2019 roku już 359 funkcjonariuszy. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi w 2019 roku 359 nowych policjantów. 10 stycznia 2020 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 50 nowych funkcjonariuszy, w tym 13 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11.00 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjantkom i policjantom, akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
• posiadający, co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
• podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

(KWP we Wrocławiu/js)

  • Uśmiechnięta policjantka podczas uroczystości ślubowania
  • Wspólne odśpiewanie hymnu podczas uroczystości ślubowania
  • Policjanci składają przysięgę
  • Nowo przyjęci policjanci policjanci składają przysięgę podczas ślubowania
  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński składa gratulacje policjantce
  • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego
Powrót na górę strony