Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze lubelskiego garnizonu

Data publikacji 15.01.2020

W grudniu ubiegłego roku zostali przyjęci do służby, dzisiaj zaś w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie złożyli uroczyste ślubowanie. 32 funkcjonariuszy zasiliło szeregi garnizonu lubelskiego. Łącznie w całym 2019 roku przyjęliśmy do służby 142 policjantów.

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby funkcjonariusz. Policjantki i policjantów powitał w szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe.

Składający dzisiaj przysięgę policjanci zostali przyjęci do służby pod koniec ubiegłego roku. Właśnie podczas tego grudniowego naboru garnizon lubelski zasilił się o 32 funkcjonariuszy. Zdecydowana większość to panowie. Wkrótce policjanci wyjadą na kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę m.in. z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek. Młodzi policjanci zasilą szeregi komend w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Łukowie, Parczewie, Puławach, Włodawie oraz Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

11 z przyjętych funkcjonariuszy posiada tytuł instruktora sportu i sztuk walki, 13 tytuł ratownika. Ponadto wśród nowoprzyjętych funkcjonariuszy jest policjant, który posiada czarny pas w karate tradycyjnym. Post. Dawid Stępniak ma na swoim koncie także zwycięstwa w licznych zawodach. Z kolei post. Tomasz Wiącek otrzymał w lipcu ubiegłego roku Medal Prezydenta miasta Lublin za udzielenie pierwszej pomocy oraz uratowanie życia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m.in. testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Zaliczenie wszystkich etapów naboru nie oznacza, że kandydat na pewno zostanie przyjęty do Policji. Na każdym etapie kandydaci dostają punkty, a na pracę mogą liczyć Ci, którzy uzyskają największą ich liczbę.

W całym 2019 roku do służby w garnizonie lubelskim przyjęte zostały 142 osoby. W tym roku pierwsze szanse na wstąpienie w nasze szeregi młodzi ludzie będą mieli już w lutym.

Przy tej okazji przypominamy - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>

(KWP w Lublinie/js)

 • Policjanci w trakcie składania przyiegi
 • Policjant w mudnurze stoi przed mikrofonem
 • Policjant ściska rękę nowo przyjętym policjantom
 • Nowo przyjęty policjant udziela wywiadu

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.54 MB)

Powrót na górę strony