Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że istnieje różnica pomiędzy użyciem, a wykorzystaniem broni palnej przez policjanta?

Data publikacji 30.01.2020

Broń palna w służbie policjanta spełnia dwa zadania. Czy wiesz, że istnieje różnica pomiędzy użyciem, a wykorzystaniem broni palnej przez policjanta?

Jedno z nich dotyczy na przykład sytuacji, w której osoba mierzy do policjanta z broni i chce oddać strzał, a policjant w celu ochrony życia własnego lub osób postronnych użyje broni palnej.

Z wykorzystaniem, a nie użyciem broni palnej (takie rozgraniczenie wynika z prawa), będziemy mieli do czynienia wówczas, jeżeli policjant będzie zmuszony zatrzymać samochód, którego jazda lub działanie, zagraża życiu policjanta lub innych osób. Policjant nie odda wówczas strzału w kierunku człowieka, lecz w opony pojazdu.

Pamiętaj: Policjant jest dobrze wyszkolony, ale użycie przez niego broni obarczone może być stresem i dużymi emocjami. Zawsze wykonuj polecenia policjanta. Warto też pamiętać, że w dzisiejszych czasach, czasem trudno jest odróżnić prawdziwą broń lub nóż, od atrapy tego typu przedmiotów, zwłaszcza w warunkach wieczorowych i nocnych. Aby uniknąć ewentualnych tragicznych następstw użycia broni przez policjanta, bez względu na to, czy jest to broń, czy atrapa, nigdy nie mierz w kierunku policjanta lub innych osób. W przypadku wezwania do odrzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, należy niezwłocznie to uczynić i postępować zgodnie z innymi poleceniami policjanta.

Uwaga: Za postrzelenie policjanta ze skutkiem śmiertelnym grozić może kara dożywotniego pozbawienia wolności.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?": https://policja.pl/pol/aktualnosci/178486,Czy-wiesz-ze-nowy-projekt-informacyjno-edukacyjny-Policji.html 

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony