Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pół roku funkcjonowania mazowieckiej grupy SPEED

Data publikacji 30.01.2020

Mając na względzie ciągłą potrzebę podnoszenia stanu bezpieczeństwa na drogach, która wynika z realizacji jednego z fundamentalnych zadań Policji, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie ujawniania kierujących dopuszczających się agresywnych lub szczególnie niebezpiecznych zachowań w dniu 19 lipca 2019 roku została powołana na Mazowszu grupa SPEED.

W trakcie półrocznej działalności patroli SPEED policjanci ujawnili ok. 14600 wykroczeń w ruchu drogowym z czego 67% stanowią naruszenia związane z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Co 20 kierujący przekroczył prędkość jazdy o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Konsekwencją prawną takich wykroczeń jest zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy.

Cechą charakterystyczną patroli SPEED jest dynamiczna kontrola prędkości z pominięciem granic administracyjnych własnych jednostek. Patrole SPEED mogą pojawić się na każdej drodze na Mazowszu. Policjanci z grupy SPEED to doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego z 11 jednostek garnizonu mazowieckiego, mający do dyspozycji radiowozy wyposażone w system rejestracji wykroczeń drogowych. Wykorzystują również ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu.

Policjanci z grupy SPEED w ciągu ostatniego półrocza ujawnili: 95 kierujących, którzy prowadzili pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, 30 kierujących, którzy niezastosowali się do orzeczonych przez sąd środków karnych, 15 kierujących, którzy prowadzili pojazd mechaniczny po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz 6 kierujących, którzy niewykonali polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego. Funkcjonariusze grupy SPEED zatrzymali 852 dowody rejestracyjne.

Grupa SPEED działa także na rzecz ograniczania agresji drogowej, policjanci reagują na rażące naruszenia w ruchu drogowym jak m.in. wywierania presji jednych kierujących na drugi podczas zbyt bliskiego podjeżdżania jazda w tak zwany „zderzak w zderzak”, używanie świateł drogowych niezgodnie z przeznaczeniem „mruganie światłami” itp. Grupa SPEED zwraca uwagę oczywiście na inne naruszenia mogące zaistnieć na drogach Mazowsza.

Po okresie półrocznego działania policjantów w grupie SPEED liczymy na to, że negatywne zachowania niektórych kierujących na drogach zostaną wyeliminowane. Policjanci mazowieckiej grupy SPEED wyjeżdżają na drogi Mazowsza każdego dnia dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Autor: nadkom. Jakub Skiba/WRD

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.06 MB)

Powrót na górę strony