Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej

Data publikacji 31.01.2020

Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański przewodniczył naradzie służbowej kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich i Stołecznego Policji ds. Prewencji. Celem spotkania było podsumowanie działań prewencyjnych zrealizowanych przez Policję w 2019 roku oraz wytyczenie kierunków działań na 2020 rok

Przez trzy dni w Paprotni koło Sochaczewa szefowie wszystkich garnizonów Policji, którzy są odpowiedzialni za pion prewencji i ruchu drogowego spotkali się, aby dokonać analizy stanu bezpieczeństwa w 2019 roku oraz wspólnie wypracować kierunki działań, które będą realizowane w 2020 roku. W naradzie służbowej uczestniczyli także dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji - Ruchu Drogowego, Prewencji, Głównego Sztabu Policji oraz Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego „BOA”.

Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański. Następnie odbył się pokaz w zakresie zapobiegania incydentom i reagowania podczas zdarzeń z udziałem bezzałogowych statków powietrznych. Praktyczny pokaz wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w ruchu drogowym przeprowadził także insp. Artur Bielecki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, który wskazał na skuteczne ich zastosowanie m.in. w okolicach przejść dla pieszych.

Mł. insp. Dariusz Zięba Dowódca CPKP podsumował działania służb kontrterrorystycznych Policji w 2019 roku oraz dokonał analizy wybranych aspektów prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Natomiast podsumowania działań służb prewencyjnych oraz wskazania działań na 2020 rok dokonał Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, który także wskazał na potrzeby zmian przepisów regulujących funkcjonowanie zwierząt służbowych w Policji. Kontynuując tę tematykę insp. Marcin Szyndler Zastępca Komendanta CSP w Legionowie omówił projekt pn. „Wyszkolenie psów tropiących wg założeń mantrailingu”.

Ostatni dzień narady poświęcony był m.in. poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i realizacji zadań Policji w tym zakresie. Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Zdzisław Sudoł omówił stan bezpieczeństwa na drogach w 2019 roku w odniesieniu do poszczególnych garnizonów. Wskazał także kierunki działań, które w szczególności koncentrować się będą na ograniczaniu prędkości oraz poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza pieszych i motocyklistów. Uczestnicy narady dyskutowali na temat właściwej i jak najbardziej efektywnej organizacji służby policjantów ruchu drogowego.

Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk podsumował realizację zadań sztabowych w minionym roku oraz omówił zasady tworzenia i funkcjonowania Zespołów Antykonfliktowych w Policji. Uczestnicy narady przedstawili zalety wynikające z wykorzystania tych zespołów oraz dyskutowali na temat skuteczności podejmowanych przez nie działań.

Poszczególne panele tematyczne w trakcie narady zakończyły się podsumowaniem przeprowadzonym przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Tomasza Szymańskiego, który odnosił się do poszczególnych zagadnień, a także wskazywał rozwiązania i kierunki dalszych działań.

Na zakończenie spotkania insp. Tomasz Szymański w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka przekazał podziękowania dla uczestników szkolenia za ciężką i skuteczną pracę w 2019 roku. Komendant podziękował za udział w naradzie i wypracowanie kierunków, które są istotne dla pionu prewencji, podkreślając jednocześnie, że dla Policji najważniejsze jest bezpieczeństwo obywateli.

(KWP w Radomiu)

 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Uczestnicy narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
Powrót na górę strony