Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Małopolska Policja otrzymała od Marszałka Województwa Małopolskiego materiały promocyjne w ramach projektu „Zagrożenia w Sieci - profilaktyka, reagowanie”

Data publikacji 31.01.2020

W czwartek, 30 stycznia br., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie, w trakcie którego pani Marta Malec – Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, przekazała małopolskim policjantom materiały promocyjne, m.in. odblaskowe długopisy, lampki rowerowe, termokubki, plecaki, t-shirty, zestawy do badmintona i ping-ponga. Zostaną one wykorzystane przez funkcjonariuszy w prowadzonych zajęciach edukacyjnych, jak również szkoleniach i konkursach, co pozwoli na wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, niezwiązanego w dużej mierze z serfowanie w przestrzeni Internetu, a zachęcających do aktywności fizycznej i promujących zdrowy styl życia.

W uroczystości tej uczestniczył również mł. insp. dr Krzysztof Dymura – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

Województwo małopolskie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie od 8 lat realizuje projekt „Zagrożenia w Sieci - profilaktyka, reagowanie”. Partnerami w projekcie są również Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Głównym celem projektu jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę z zakresu bezpiecznego i efektywnego korzystać z zasobów Internetu, a także podstaw właściwego reagowania na internetowe zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać.

Ta międzyinstytucjonalna platforma partnerów skupionych wokół projektu, pozwala na właściwą realizację jego założeń, jak również na wzmacnianie świadomości w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców Małopolski.

Projekt edukacyjny „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, adresowany jest do uczniów, ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli i pedagogów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego.

Od początku jego realizacji, tj. od 2012 roku, do końca ubiegłego roku, policjanci odwiedzili już praktycznie wszystkie szkoły podstawowe w województwie małopolskim, gdzie przeprowadzili:

 • 14 223 spotkania, w których uczestniczyło 458 112 uczniów,
 • 1 581 spotkań, w których uczestniczyło 71 018 rodziców i opiekunów
 • 9 249 spotkań, w których uczestniczyło 36 073 nauczycieli i pedagogów.

W trakcie organizowanych konferencji szkoleniowych uczestniczyło w nich 956 funkcjonariuszy z terenu województwa małopolskiego z wszystkich komend powiatowych i miejskich policji, którzy dzięki nim zdobywają i uzupełniają wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.

Zdobyta na szkoleniach wiedza, jest przekazywana w trakcie organizowanych spotkań z dziećmi, rodzicami i młodzieżą, a także gronem pedagogicznym placówek oświatowych.

Policjanci prowadzą spotkania z szeroko rozumianej tematyki dotyczącej cyberzagrożeń, obejmującej m.in. zakres:

 • Bezpieczeństwa dziecka w Internecie
 • Wizerunku nastolatka w mediach społecznościowych
 • Internet, a prawo – zagrożenie i odpowiedzialność
 • Procedury postepowania nauczycieli wobec sprawcy i ofiary cyberprzemocy
 • Internet rzeczy – na co zwrócić uwagę kupując dziecku zabawkę
 • Sposoby zabezpieczenia „cyberdowodów”
 • Współpraca z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie
 • Standardy bezpieczeństwa online placówek oświatowych.

Wsparcie projektu udzielane przez województwo małopolskie, nie ogranicza się tylko do organizacji szkoleń dla policjantów, lecz od samego początku wiąże się z udzielana pomocą w zakupie i kolportażu m.in. wydawnictw i materiałów edukacyjnych / profilaktycznych i promocyjnych, co pozwala poprawić świadomość mieszkańców Małopolski w zakresie zagrożeń internetowych.

(KWP w Krakowie/js)

 • Gadżety przyznenę Policji
 • Gadżety przyznenę Policji
 • Gadżety przyznenę Policji
 • Policjant wraz z Kobietą za stołem
 • Policjant wraz z Kobietą za stołem
 • Kobieta pomiedzy policjantami
Powrót na górę strony