Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania dla praszkowskich policjantów

Data publikacji 18.02.2020

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie wpłynęły podziękowania dla policjantów z Komisariatu Policji w Praszce. Funkcjonariusze pomogli inspektorom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami podczas interwencji w jednym z gospodarstw na terenie gminy Rudniki.

 Pan  insp. Tomasz Kubicki  Komendant Powiatowy Policji  w Oleśnie W imieniu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu przekazuję Panu Komendantowi podziękowania i prośbę o wyróżnienie podległych mu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Praszce — st. post. Pawła Ogórek i sierż.sztab. Klaudiusza Klimas za kolejną już wzorową asystę udzieloną inspektorom TOZ w Polsce Oddział w Opolu podczas interwencji w dniu 02.01.2020 r. Przedstawiciele TOZ są ekspertami w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt. Jeśli decydują się na asystę policji, to najczęściej w sytuacji, kiedy nie ma szans na dobrowolne porozumienie się z właścicielami lub zaistniałe okoliczności stwarzają zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Bezcenna jest wówczas trzeźwa ocena sytuacji, znajomość prawa, pomoc i wsparcie funkcjonariuszy Policji. Takiego wsparcia po raz kolejny udzielili nam w/wym. funkcjonariusze. Ich wzorowa postawa, prezentowana podczas wykonywania obowiązków w czasie interwencji, niezłomne stanowisko wobec poszkodowanych stworzeń, przyczyniła się po raz kolejny do zapewnienia im ochrony i zasługuje na szacunek i specjalne podziękowania. Dzięki pomocy i zaangażowaniu takich osób, jak Pan Paweł i Pan Klaudiusz, możemy razem, czując się bezpiecznie, nieść pomoc, ratować życie i zdrowie maltretowanych zwierząt, przyczynić się do poprawy warunków ich bytowania, do walki o ich godność, a także do ograniczenie ich bezdomności. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Z poważaniem Sekretarz Zarządu Oddziału Sybilla Goljan Do wiadomości: Komendant Komisariatu Policji w Praszce

Powrót na górę strony