Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

E-usługi Policji – konferencja promocyjna

Data publikacji 24.02.2020

Dzisiaj, 24 lutego br. w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP przy ul. Orkana w Warszawie odbyła się konferencja promocyjna nowego systemu e-usług Policji, w której wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Spotkanie zorganizowano w związku z zakończeniem realizacji projektu „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112”. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego przez usprawnienie komunikacji i udostępnienie e-usług dla obywateli i administracji publicznej w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji OST 112. Całkowity koszt wyniósł 56 868 497,12 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 48 090 418,22 zł.

W spotkaniu – prócz I Zastępcy Komendanta Głównego Policji – wzięli udział Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatycznego MSWiA Dariusz Bogucki, członek zespołu ekspertów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Osób Starszych Jarosław Mojsiejuk oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji, w tym Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Przemysław Więcław oraz jego zastępca podinsp. Piotr Pogorzelski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO" i platformy Migaj.EU, a także Państwowego Ratownictwa Medycznego. Prezentację praktycznych możliwości zastosowania nowych rozwiązań prowadził Naczelnik Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego mł. insp. Wojciech Dąbrowski.

Nowy system stanowi doskonałą bazę sprzętowo-funkcjonalną do uruchamiania kolejnych usług. Oferuje wiele nowoczesnych rozwiązań, z których skorzystają zarówno policjanci, jak i obywatele. Niezwykle ważnym elementem jest wprowadzenie ułatwień w kontakcie z osobami głuchymi, którzy docelowo będą mogli złożyć zawiadomienie w jednostkach Policji za pośrednictwem tłumacza języka migowego dostępnego online. Z punktu widzenia funkcjonariuszy istotną nowością będzie m.in. możliwość powszechnego stosowania przekazu wideo zarówno z komputerów, jak i służbowych urządzeń mobilnych. Z kolei obywatele będą mogli skorzystać z usługi SMS informującej o uruchomieniu procedury Child Alert (z dwustronną komunikacją), centralnej książki telefonicznej Policji w internecie, bezpośredniego połączenia telefonicznego lub wideo z policjantem oraz wspomnianego już tłumacza języka migowego w języku polskim.

Szczegółowy opis wdrażanych rozwiązań znaleźć można w styczniowym numerze miesięcznika „Policja 997” (s. 8-9), dostępnym w pliku PDF pod adresem http://gazeta.policja.pl/download/7/334654/Nr178styczen2020.pdf

czak/BKS KGP, zdj. Piotr Maciejczak, miesięcznik "Policja 997"

 • Goście konferencji promocyjnej
 • Przemówienie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji
 • Przemówienie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji
 • Prezentacja systemu e-usług Policji
 • Przemówienie przedstawiciela MSWiA
 • Przemówienie Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP
 • Przemówienie Zastępcy Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP
 • Goście konferencji promocyjnej
 • Przemówienie eksperta ds systemu e-usług
 • Prezentacja możliwości systemu
 • Prezentacja możliwości systemu
 • Prezentacja możliwości systemu
 • Prezentacja rozmowy z tłumaczem i osobą głuchą
Powrót na górę strony