Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Archiwum Akt Nowych

Data publikacji 25.02.2020

25 lutego br. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Porozumienie formalizuje wieloletnią współpracę między Policją a Archiwum Akt Nowych w obszarze upowszechniania wiedzy o historii, tradycji i etosie formacji policyjnych na ziemiach polskich od roku 1914. W jego ramach prowadzone będą prace na rzecz upowszechnia wiedzy o historii, tradycji i roli funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP w strukturach Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Istotnymi obszarami współpracy będzie też wymiana informacji o zasobach archiwalnych, fotograficznych i muzealnych, w tym wspólne organizowanie przedsięwzięć dokumentacyjnych, badawczych, wydawniczych, edukacyjnych i innych, oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych w zakresie historii, tradycji i etosu Policji.

Współpraca będzie obejmować działania o charakterze badawczo - naukowym, edukacyjnym oraz wystawienniczym. Dokument podpisali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz dyrektor AAN dr Tadeusz Krawczak.

(AAN / BEH-MP KGP /czak / zdj. Piotr Maciejczak, Miesięcznik „Policja 997”)

  • Podpisanie porozumienia
  • Podpisanie porozumienia
  • Podpisanie porozumienia
  • Zdjęcie grupowe sygnatariuszy
  • Egzemplarz podpisanego porozumienia
Powrót na górę strony