Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szef pomorskich policjantów nadinsp. Jarosław Rzymkowski żegna się ze służbą / wprowadzenie nowego komendanta wojewódzkiego

Data publikacji 26.02.2020

Dzisiaj odbyła się uroczystość z okazji zdania obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz pożegnania ze sztandarem jednostki. Szef pomorskich policjantów nadinsp. Jarosław Rzymkowski po 30 latach służby przechodzi na emeryturę. Obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku powierzono dotychczasowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu.

Na uroczystości obecni byli m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Pan Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski oraz Biskup Zbigniew Zieliński, szefowie współdziałających na rzecz bezpieczeństwa instytucji i służb, duchowni, kadra kierownicza garnizonu i przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.

Nadinsp. Jarosław Rzymkowski służbę w Policji rozpoczął w grudniu 1990 roku. Od samego początku zajmował stanowiska kierownicze w wydziałach zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Kierował również jednostkami szczebla powiatowego i miejskiego na terenie województwa wielkopolskiego. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję zastępcy, a następnie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Od stycznia 2016 roku objął kierownictwo w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 20 lipca 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda mianował komendanta Jarosława Rzymkowskiego na stopień nadinspektora Policji.

30 lat poświęcił służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za efekty uzyskiwane na różnych szczeblach w hierarchii Policji był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej m.in. Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Po 30 latach służby nadinsp. Jarosław Rzymkowski podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Podczas uroczystości Komendant uroczyście pożegnał się ze sztandarem KWP w Gdańsku i złożył ostatni meldunek I Z-cy Komendanta Głównego Policji.

W przemowach wszystkich, którzy tego dnia zabrali głos: I Z-cy Komendanta Głównego Policji, Biskupa, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Konwentu Morskiego – kap. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego podkreślano wysokie kwalifikacje i kompetencje odchodzącego na emeryturę komendanta i jego wkład w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj.pomorskim.

Na koniec głos zabrał nadinsp. Jarosław Rzymkowski, który nie kryjąc wzruszenia podkreślił, że służba w Policji oraz w ostatnich latach dowodzenie pomorskim garnizonem były dla niego ogromnym zaszczytem i ważnym doświadczeniem. Pan Generał podziękował wszystkim współpracownikom za wsparcie i wkład w realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie całego województwa. W podobnym tonie zwrócił się także do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej w regionie oraz do przedstawicieli zaproszonych instytucji i służb. Za pośrednictwem I Z-cy Komendanta Głównego Policji podziękował Komendantowi Głównemu Policji za możliwość owocnej współpracy, a także swoim zastępcom i kadrze kierowniczej. Swoją wdzięczność skierował również w stronę rodziny, dziękując za wyrozumiałość i wsparcie w trakcie wszystkich lat swojej służby.

W związku z odejściem ze służby nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego, z dniem 27 lutego br. pełniącym obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku będzie nadinsp. Andrzej Łapiński, dotychczasowy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, który podczas uroczystości powitał się ze sztandarem jednostki.

Nadinsp. Andrzej Łapiński służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu  w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku związany z pionem kryminalnym, w pierwszych latach w KRP w Białymstoku później w Centralnym Biurze Śledczym KGP gdzie jako Naczelnik zajmował się m.in. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i wywiadem kryminalnym. Od października 2013 roku był Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku a wcześniej  Komendantem Powiatowym Policji w Mońkach. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę,  Srebrną Odznaką  „Zasłużony Policjant” , Brązowym Krzyżem Zasługi,  Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”,  Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązową odznaką honorową "Podlaski Krzyż Floriański". Od 10 lutego 2016 roku piastował stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Powrót na górę strony