Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo pielęgniarek i pielęgniarzy - spotkanie szkoleniowe policjantów z personelem medycznym

Data publikacji 26.02.2020

Policjanci z KWP w Bydgoszczy zorganizowali spotkanie szkoleniowe z personelem medycznym. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy coraz częściej narażeni są na agresję słowną, a nawet fizyczną. Poruszona tematyka spotkała się z ogromnym zainteresowanie uczestników, którzy zadeklarowali jednocześnie chęć udziału w praktycznych zajęciach z samoobrony.

Wczoraj (25.02.20) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Zainicjowane zostało w wyniku narastającej agresji pacjentów wobec medyków. Trudno pogodzić się z tym, że osoby niosące pomoc drugiemu człowiekowi często narażone są na agresję słowną, a nawet fizyczną. Przeprowadzona w formie wykładów inicjatywa jest początkiem współpracy Policji z pracownikami służb medycznych w naszym województwie.

Uczestników spotkania przywitał p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który podkreślił ogromną wagę szkolenia, a także zaznaczył istotę bezpieczeństwa personelu medycznego w codziennej pracy. Naczelnik wydziału kadr i szkolenia mł. insp. Dariusz Błasiak wspólnie z Panią Katarzyną Florek Prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy przybliżyli cel spotkania, wskazując, że przede wszystkim troska o bezpieczeństwo nas wszystkich stanowi ideę tego przedsięwzięcia.

Tematem poruszonym przez przedstawiciela Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy nadkom. Joannę Michalską były psychologiczne i interpersonalne możliwości radzenia sobie w sytuacji zagrożenia przemocą. Nadkomisarz Michalska dodała, jak ważne jest rozpoznanie zagrożenia poprzez to, co mamy np. doświadczenie oraz to, co widzimy np. pierwsze wrażenie, które często jest zgubne. W dalszej części wskazała, jak reagować na zaistniałe już zagrożenie. Ważny element kontaktu z pacjentem stanowi taktyczna komunikacja, która ze względu na towarzyszące emocje jest trudna i wymagająca zrozumienia.

Następnie Koordynator policyjnych negocjatorów województwa kujawsko-pomorskiego nadkom. Żaneta Boguszyńska-Hincz omówiła zagadnienia związane z negocjacjami z osobami w sytuacji kryzysowej, przytaczając własne doświadczenia, przedstawiła także kierunki rozmowy przed negocjacjami.

Ostatnim prelegentem był pracownik wydziału kadr i szkolenia Piotr Cieślicki, który podsumował spotkanie, przedstawiając prawne aspekty obrony koniecznej, a także zaprezentował miejsca wrażliwe na ciele człowieka. Wiedza ta bowiem może przyczynić się do uniknięcia obrażeń ze strony agresywnego napastnika. Tematyka ta wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników spotkania, a przeprowadzone ankiety wskazują, że pielęgniarze i pielęgniarki chętnie wezmą udział w praktycznych zajęciach z samoobrony.    

Informacje zwrotne uzyskane po szkoleniu pozwoliły stwierdzić, że przedstawione treści wpisały się w oczekiwania uczestników spotkania.

  • Widok na prowadzących szkolenie
  • Widok na uczestników szkolenia
  • Widok na uczestników szkolenia
  • Widok na komendanta mówiącego do uczestników szkolenia
  • Widok na prowadzących szkolenie
Powrót na górę strony