Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie

Data publikacji 27.02.2020

27 lutego br. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski podpisali porozumienie o współpracy.

Porozumienie stanowi dopełnienie dotychczasowej współpracy instytucjonalnej pomiędzy Policją a Biblioteką Narodową w obszarze upowszechniania wiedzy o historii, tradycji i etosie formacji policyjnych na ziemiach polskich począwszy od roku 1914, w tym także na temat losów i czynu zbrojnego, członków Straży Obywatelskich, Milicji Miejskich, Milicji Ludowej, Żandarmerii Krajowej
i Policji Komunalnej oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego II Rzeczypospolitej Polskiej, a także Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa.

W ramach porozumienia prowadzone będą wspólne projekty badawcze, edukacyjne i wystawiennicze, a także podejmowane będą działania w obszarze naukowym (konferencje, seminaria naukowe, etc.) oraz wydawniczym. Porozumienie będzie też obejmowało udostępnianie posiadanych bądź pozyskanych materiałów bibliotecznych z klauzulą do udostępniania oraz przede wszystkim umożliwi współdziałanie na rzecz objęcia siecią terminali wypożyczalni cyfrowej Academica struktur organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

Dokument podpisali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz dyrektor BN dr Tomasz Makowski.

Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Wypełniając zadania największej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce

 

BEH-MP KGP, BKS KGP, ipk

Zdj. Izabela Pajdała, miesięcznik Policja 997

 

Powrót na górę strony