Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 28.02.2024

Aspirant Stanisław Grygiel odszedł od nas 18 lat temu a młodszy aspirant Zbigniew Żurawski 16 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

ASPIRANT STANISŁAWAspirant Stanisław Grygiel GRYGIEL
ur. 1967 r. - zm. 2006 r.
Asystent Zespołu ds. Kryminalnych Komisariatu Policji w Brzostku Komendy Rejonowej Policji w Dębicy

Służbę w Policji rozpoczął 1 czerwca 1991 r. w Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Dębicy.

W czasie piętnastoletniej służby odbył przeszkolenie podstawowe w Ośrodku Szkolenia Policji w Krakowie, ukończył kurs aspirancki w Szkole Policji w Katowicach, a następnie kurs specjalistyczny Operacyjno-Rozpoznawczy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W latach 1991–2006 pracował kolejno na stanowiskach: policjanta, starszego policjanta i referenta Komisariatu Policji w Brzostku. Ostatnio pełnił służbę jako asystent zespołu ds. Kryminalnych Komisariatu Policji w Brzostku.

Aspirant Stanisław Grygiel był dobrym i skutecznym policjantem. Zdyscyplinowany, rzetelny i sumienny, w realizacji zadań wykazywał duże zaangażowanie i kreatywność. Cieszył się uznaniem ze strony przełożonych i współpracowników. Za osiągane wyniki w służbie  był wielokrotnie odznaczany i nagradzany przez przełożonych.

W dniu 28 lutego 2006 r., w trakcie wykonywania czynności służbowych związanych z pościgiem i zatrzymaniem pojazdu, którym poruszali się sprawcy napadu, nagle zasłabł. W wyniku zasłabnięcia i doznanego zawału mięśnia sercowego zmarł po przewiezieniu do szpitala.


MŁODSZY ASPIRANT ZBIGNIEW ŻURAWSKI
ur. 1961 r. - zm. 2008 r.
Referent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policjimłodszy aspirant Zbigniew Żurawski

Służbę w Policji rozpoczął 16 stycznia 1984 r. na stanowisku milicjanta-kontrolera, a następnie jako policjant, starszy policjant i Referent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

W 1985 r. ukończył Szkołę Ruchu Drogowego w Piasecznie. W latach 1984-2008 pełnił służbę w pionie Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, na centralnych posterunkach i głównych ciągach komunikacyjnych miasta stołecznego Warszawy.

Młodszy aspirant  Zbigniew Żurawski był wyróżniającym się policjantem. Sumienny, zdyscyplinowany, z zaangażowaniem wykonywał zadania służbowe związane z utrzymaniem właściwej płynności i porządku w ruchu drogowym. Aktywny i kreatywny podczas realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem służb specjalnych. Za nienaganną postawę i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych.

W dniu 27 lutego 2008 r. młodszy aspirant Zbigniew Żurawski w trakcie pełnienia służby, kierując radiowozem oznakowanym, uczestniczył w wypadku drogowym spowodowanym przez innego użytkownika drogi. W wyniku zdarzenia policjant z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Dnia 28 lutego 2008 r. W wyniku doznanych obrażeń zmarł w szpitalu.

Pośmiertnie awansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień młodszego aspiranta i odznaczony złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

(KGP/js)

 

Powrót na górę strony