Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci ze Wspólnego Polsko-Niemieckiego Zespołu Policyjnego Gubin/Guben z wizytą u Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Ambasadzie RP w Berlinie.

Data publikacji 28.02.2020

Młodszy inspektor Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy polskiej Policji przyjął w dniu 25 lutego 2020 roku w Ambasadzie RP w Berlinie funkcjonariuszy Policji ze Wspólnego Polsko-Niemieckiego Zespołu Policyjnego Gubin/Guben.

Celem wizyty było zapoznanie funkcjonariuszy z szeroko rozumianą problematyką polsko-niemieckiej współpracy policyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem początków współpracy, przykładów wspólnych działań policyjnych, współpracy realizowanej na terenach przygranicznych, a także omówienie aktualnie realizowanych polsko-niemieckich projektów policyjnych.

Delegacji towarzyszył Pan Andreas Kaiser – Zastępca Kierownika Dyrekcji Policji Południe z siedzibą w Cottbus oraz Pan Torsten Roch – Koordynator Zespołu.

Funkcjonariusze Policji ze Wspólnego Polsko-Niemieckiego Zespołu Policyjnego Gubin/Guben zgodnie z polsko-niemiecką umową międzyrządową o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych z 2014 roku, realizują zadania wynikające z pełnienia wspólnej służby patrolowej na terenie Gubina i Guben. Działania te mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa obywateli po obu stronach granicy RP.

logo Gubin

BMWP KGP

  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania przy stole
Powrót na górę strony