Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Piesi muszą czuć się bezpiecznie – intensywne działania lubuskiej drogówki

Data publikacji 05.03.2020

W województwie lubuskim trwają działania ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych. O takich osobach często mówimy „niechronieni”, gdyż w przeciwieństwie do kierowców czy pasażerów, pieszego nie chronią zaawansowane systemy bezpieczeństwa instalowane w samochodach. Policjanci drogówki reagują na niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, zwłaszcza na przejściach dla pieszych, na których w ostatnim czasie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Lubuscy policjanci drogówki każdego dnia podejmują starania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych. W ostatnim czasie do większości zdarzeń drogowych z ich udziałem dochodzi na przejściach dla pieszych – miejscach, w których każdy powinien czuć się bezpiecznie. Od początku roku, na lubuskich drogach doszło do 25 wypadków z udziałem osób pieszych, w których zginęły 4 osoby, a 21 odniosło obrażenia. Policjanci pełniąc służbę na drodze, reagują na każde niebezpieczne zachowanie, skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze. Najczęstszą przyczyną wypadków jest wciąż nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Dojeżdżając do niego starajmy zachować się maksymalną czujność i koncentrację Równie niebezpieczne jest wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Poza terenem zabudowanym, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości, tak aby móc bezpiecznie zareagować i nie doprowadzić do potrącenia. Odpowiedzialny kierowca to taki, który posiada zdolności do przewidywania sytuacji na drodze. Nawet, jeśli w danym momencie nic na to nie wskazuje.

Również po stronie osób pieszych są obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z rozsądku. Nigdy nie wchodźmy na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. Równie ostrożni bądźmy przechodząc przez przejście dla pieszych. W tych miejscach mamy pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, ale nie oznacza to, że powinniśmy wbiegać na pasy. Zasada zachowania szczególnej ostrożności dotyczy kierowców, ale nie powinni o niej zapominać również piesi. Tak, jak uczymy najmłodszych zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię, tak sami nie zapominajmy, aby upewnić się, czy żaden pojazd się do nas nie zbliża. Warto pamiętać o odblaskach. Pieszy poruszający się po zmroku, poza terenem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych, które sprawiają, że jesteśmy widoczni ze znacznie większej odległości.

Piesi muszą czuć się pewnie i bezpiecznie na lubuskich drogach. Praca policjantów ruchu drogowego powinna być wsparta odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem ze strony wszystkich uczestników ruchu. A jeśli mówimy o odpowiedzialności to mówimy przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów prawa – swoistego fundamentu bezpieczeństwa na drogach. Nie bez znaczenia pozostaje relacja „kierowca – pieszy”, którą powinien cechować wzajemny szacunek. Tylko wtedy, przy jedoczesnym przestrzeganiu przepisów będziemy mogli czuć się bezpiecznie na drodze.

 

podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkoposkim

  • piesi na drodze
  • kontrola drogowa - policjant i kobieta przy radiowozie.
  • pomiar prędkości przez policjanta.
  • Urządzenie do pomiaru prędkości.
  • piesza przechodzi przez jezdnię.
  • wystawianie mandatu przez policjanta.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.25 MB)

Powrót na górę strony