Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie

Data publikacji 05.03.2020

Kolejni nowi funkcjonariusze zasilili szeregi KWP w Szczecinie. Dzisiaj złożyli przysięgę służenia Ojczyźnie i społeczeństwu. Szef zachodniopomorskiej Policji nadinsp. Tomasz Trawiński gratulował nowym policjantom i życzył sukcesów w rozpoczętej służbie.

W dniu 5 marca br. nowo przyjęci policjanci w obecności szefa zachodniopomorskiego garnizonu, jego zastępców, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dr inż. Pawła Rodzosia, komendantów z rodzimych jednostek, zaproszonych gości i swoich bliskich wypowiedzieli słowa roty i złożyli uroczyste ślubowanie.

Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Trawiński w krótkim wystąpieniu powitał nowo przyjętych, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Podkreślał, że służba jaką wybrali kandydaci pomimo tego, że jest trudna i odpowiedzialna, daje dużo satysfakcji. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych ale również dla ich rodzin i bliskich. Pogratulował kandydatom i życzył sukcesów oraz wytrwałości podczas służby .

Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji.

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.

 

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK


 

  • ślubowanie
  • wypowiadane słowa roty
  • słowa przysięgi
  • wręczenie aktów mianiowania
  • gratulacje
  • wręczenie aktów mianowania
  • Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Trawiński
  • po  ślubowaniu
  • pamiątkowe zdjęcie
Powrót na górę strony