Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Insp. dr hab. Iwona Klonowska nowym Komendantem-Rektorem WSPol

Data publikacji 06.03.2020

Dzisiaj w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta-Rektora WSPol. Nowym szefem policyjnej uczelni została insp. dr hab. Iwona Klonowska. Wprowadzenia dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk w obecności zastępcy komendant-prorektor WSPol w Szczytnie – mł. insp. dr Anny Świerczewskiej-Gąsiorowskiej.

Ceremonia, która odbyła się 6 marca 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Głównemu Policji i wprowadzenia sztandaru.

Odczytano decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego wyznaczającą na stanowisko Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie insp. dr hab. Iwonę Klonowską.

Następnie Komendant-Rektor uroczyście powitała sztandar szkoły i odebrała z rąk Komendanta Głównego Policji łańcuch rektorski, będący insygnium władzy rektorskiej. Insp. dr hab. Iwona Klonowska złożyła również meldunek o objęciu obowiązków.

Szef Policji pogratulował nowej Rektor objęcia stanowiska Komendanta uczelni. Podkreślił, że jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii szczycieńskiej uczelni. Zwracając się do kadry dydaktycznej poprosił, aby wykładowcy dali duży kredyt zaufania Pani Komendant i bardzo mocno ją wspierali.

- Jestem przekonany, że wspólnie stworzycie świetny zespół, bo tylko praca zespołowa przynosi właściwe efekty – powiedział Komendant Główny Policji.

Podczas przemówienia Komendant-Rektor insp. dr hab. Iwona Klonowska podkreśliła rangę uczelni i odpowiedzialności, która na niej spoczęła.

- Zrobię wszystko, żeby Państwa nie zawieść, ale proszę, byście mi pomagali – powiedziała pierwsza w historii kobieta Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Insp. dr hab. Iwona Klonowska służbę w Policji rozpoczęła 21 lutego 2000 r. jako funkcjonariuszka Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w sekcji prewencji, a także sekcji do spraw nieletnich. Przez kolejne lata zajmowała szereg stanowisk wykonawczych oraz kierowniczych na terenie garnizonu stołecznego, a potem w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W 2014 r. została naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego KGP. 1 lutego 2016 r. powierzono jej pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z dniem 15 kwietnia 2016 r. została dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KGP. 24 lipca 2018 r. awansowała na stopień inspektora Policji. Z wykształcenia jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (2018 r.). Z dniem 5 marca 2020 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została wyznaczona na stanowisko Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w trakcie swojej kariery została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także brązową i srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

(A. Chyliński - BKS KGP)

 • poczet sztandarowy
 • Komendant Główny Policji, Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie całuje sztandar
 • Komendant Główny Policji zakłada na szyję Nowej Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie łańcuch rektora
 • Komendant Główny Policji zakłada na szyję Nowej Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie łańcuch rektora
 • łańcuch rektora
 • Komendant Główny Policji i Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Komendant Główny Policji, Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Komendant Główny Policji wręcza kwiaty Nowej Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przemawia
 • Komendant Główny Policji, Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wita się z policjantami
Powrót na górę strony