Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odszedł na wieczną służbę. Na zawsze w naszej pamięci

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł od nas nagle nasz kolega - aspirant sztabowy Wojciech Tomas. Od 2005 roku pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie. Pozostawił żonę i córkę. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji składa rodzinie, oraz bliskim wyrazy współczucia.

Aspirant sztabowy Wojciech Tomas służbę w Policji rozpoczął w 2001 r. w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. W 2004 roku został przeniesiony do Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Służbę w komendzie Miejskiej Policji rozpoczął w 2005 roku najpierw w ówczesnym komisariacie IV Policji w ogniwie patrolowym, a następnie jako dzielnicowy. Od 2014 roku służył w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji, gdzie pracował do chwili śmierci. W Zespole Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych.

Był wyróżniającym się policjantem, aktywnym również poza służbą. Zmarł nagle dzisiaj w nocy w wieku 43 lat, opuszczając pogrążonych w żalu żonę i córkę oraz przyjaciół i kolegów z pracy.

Kierownictwo Podkarpackiej Policji i KMP w Rzeszowie, koledzy i koleżanki funkcjonariusza łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.

„Nie ma nic bardziej bezwzględnego od śmierci i nic bardziej bolesnego od ostatniego pożegnania...”

Powrót na górę strony