Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie kwarantanny

Data publikacji 09.04.2020

Karę administracyjną w wysokości 15 tysięcy złotych nałożoną przez Inspektora Sanitarnego będą musieli zapłacić suwalszczanie, którzy złamali zasady kwarantanny. Podczas wielokrotnych kontroli przestrzegania 14-dniowej kwarantanny mundurowi ani razu nie zastali 33 i 30-latka w domach. Dodatkowo policjanci prowadzą w tych sprawach postępowania o wykroczenie.

Policjanci codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do nakazu przebywania w określonym miejscu. Najczęściej kwarantanna odbywa się w miejscu zamieszkania. Policjanci kontrolują, czy dana osoba przebywa w domu. Pytają również o stan zdrowia oraz bieżące potrzeby. Z takiego sprawdzenia sporządzana jest później dokumentacja. Zebrane informacje trafiają następnie do służb sanitarnych.

Podczas dwóch z takich kontroli, które miały miejsce w Suwałkach, policjanci nie zastali w mieszkaniach objętych kwarantanną mężczyzn. Kolejne dni kontroli 33 i 30-latka także nie przyniosły efektu. Dodatkowo suwalszczanie nie odbierali telefonów od próbujących się z nimi skontaktować funkcjonariuszy Policji. W tej sprawie policjanci prowadzą postępowania o wykroczenia nieprzestrzegania nakazów i zakazów. O sytuacji zostały też powiadomione służby sanitarne. Inspektor Sanitarny nałożył na mężczyzn grzywny w formie decyzji administracyjnej w kwocie 15 tysięcy złotych.

Przypominamy!

Policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej decyzji. Jeśli okaże się, że nie, to informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30 000 zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kodeksu wykroczeń. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł.

Jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mg)

Powrót na górę strony