Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Praca zdalna w czasie pandemii - wskazówki dla pracowników i pracodawców

Data publikacji 24.04.2020

Rozwój nowoczesnych technologii mającej ogromny wpływ na tworzenie nowych form komunikacji umożliwia, zwłaszcza w czasie pandemii, realizowanie czynności zawodowych poprzez pracę zdalną (zwaną również home office). Ta współczesna forma kontaktu może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Dogodne rozwiązania umożliwiające wykonywanie zadań na odległość niosą za sobą ogromne korzyści. Należy jednak pamiętać, że praca zdalna nie jest pozbawiona zagrożeń, zwłaszcza jeśli wykorzystujemy sieć Internet. Wszystkie instytucje, korzystające z pracy w systemie zdalnym, powinny podjąć działania ograniczające zagrożenia, których możemy stać się ofiarami. Wśród zaleceń specjalistów jest prawidłowe przygotowanie infrastruktury dla pracowników, a także ustalenie bezpiecznych procedur, zapewniających przekazywanie informacji w obrębie firmy w sposób sprawny i wiarygodny.

Ścisła współpraca Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, NASK ¹ oraz Europol-u ² zaowocowała kolejną kampanią na rzecz przypomnienia i zwrócenia uwagi na wyzwania, oraz zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

¹ NASK - Państwowy Instytut Badawczy prowadzi prace naukowe i wdrożeniowe, a także działalność analityczną i operacyjną na rzecz bezpieczeństwa Internetu. W tym celu organizuje też kampanie edukacyjne i popularyzujące wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z sieci. W związku z zagrożeniem, jakim mogą być w okresie pandemii zmanipulowane i fałszywe informacje, rozpowszechniane w mediach społecznościowych, NASK zorganizował kampanię, przedstawiającą w prosty sposób jak  działać na rzecz ograniczenia zjawiska dezinformacji w sieci #OznaczDezinfo.

² EUROPOL - Europejski Urząd Policji z siedzibą w Hadze (Królestwo Niderlandów) wspiera 27 państw członkowskich UE w walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości. Współpracuje również z wieloma państwami partnerskimi spoza UE i organizacjami międzynarodowymi.

(Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji/ mw)

  • napis: Bezpieczna praca zdalna - wskazówki i porady dla pracodawców
  • napis: Bezpieczna praca zdalna - wskazówki i porady dla pracowników
Powrót na górę strony